Universitat Rovira i Virgili. La universitat pública de TarragonaPortada > Empreses i Institucions > Històric de licitacions

Empreses i Institucions

Històric de licitacionsAltres licitacions

Serveis

Núm. Expedient SE 21/14

Servei de manteniment preventiu i assessoria tècnica de les intal·lacions de gasos tècnics i sistemes de seguretat associats a aquestes instal·lacions, EXP: SE 21/14

La informació d’aquesta licitació la trobareu a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya, dins del Perfil del Contractant de la Universitat Rovira i Virgili:

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?ambit=5&keyword=&reqCode=viewDetail&idCap=865462&

INFORMACIÓ TÈCNICA: 977 55 86 38

INFORMACIÓ ADMINISTRATIVA: 977 55 95 02 // 977 25 65 68

Data de publicació: 28-10-2014 10:19:21

Estat de tramitació

Adjudicat Adjudicat

Data adjudicació:20 de gener de 2015

Empresa adjudicatària:ABELLÓ LINDE, SA


Informació