Universitat Rovira i Virgili. La universitat pública de TarragonaPortada > Empreses i Institucions > Històric de licitacions

Empreses i Institucions

Històric de licitacionsAltres licitacions

Obres

Núm. Expedient OB 24/14

Obres d’adequació d’edificis per al control d’inici d’activitat i d’adequació de cobertes i façanes per prevenció de riscos de caigudes a diferents nivells, mitjançant lots OB 24/14

La informació d’aquesta licitació la trobareu a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya, dins del Perfil del Contractant de la Universitat Rovira i Virgili:

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?ambit=5&keyword=&reqCode=viewDetail&idCap=865462&

INFORMACIÓ TÈCNICA: 977 55 82 54

INFORMACIÓ ADMINISTRATIVA: 977 55 95 02 // 977 25 65 68

Data de publicació: 31-10-2014 14:03:20

Estat de tramitació

Adjudicat Adjudicat

Data adjudicació:Lot 1: 16 de febrer de 2015 Lot 2: 13 de febrer de 2015

Empresa adjudicatària:Lot 1: COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS, SA Lot 2: EDIFICACIONS I URBANITZACIONS VENDRELL, SL


Informació