Universitat Rovira i Virgili. La universitat pública de TarragonaPortada > Empreses i Institucions > Històric de licitacions

Empreses i Institucions

Històric de licitacionsAltres licitacions

Serveis

Núm. Expedient URV.N01.05.01 SE 01/15

Servei de manteniment i calibratge dels equips de cromatografia existents a la URV, EXP: SE 01/15

La informació d’aquesta licitació la trobareu a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya, dins del Perfil del Contractant de la Universitat Rovira i Virgili:

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?ambit=5&keyword=&reqCode=viewDetail&idCap=865462&

INFORMACIÓ TÈCNICA: 977 55 86 38

INFORMACIÓ ADMINISTRATIVA: 977 55 95 02 // 977 25 65 68

Data de publicació: 17-02-2015 12:38:04

Estat de tramitació

Adjudicat Adjudicat

Data adjudicació:8 de maig de 2015

Empresa adjudicatària:AGILENT TECHNOLOGIES SPAIN, SL


Informació