Universitat Rovira i Virgili. La universitat pública de TarragonaPortada > Empreses i Institucions > Històric de licitacions

Empreses i Institucions

Històric de licitacionsAltres licitacions

Contracte privat

Núm. Expedient URV.N02.00.00 CP 3/15

Atorgament d’un dret de superfície, per a la construcció i explotació d’una residència universitària i un equipament esportiu, EXP: CP 03/15

La informació d’aquesta licitació la trobareu a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya, dins del Perfil del Contractant de la Universitat Rovira i Virgili:

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?ambit=5&keyword=&reqCode=viewDetail&idCap=865462&

INFORMACIÓ TÈCNICA: 977 55 86 54

INFORMACIÓ ADMINISTRATIVA: 977 55 95 02 

Data de publicació: 25-02-2015 10:27:26

Estat de tramitació

Adjudicat Adjudicat

Data adjudicació:22 de maig de 2015

Empresa adjudicatària:VIDING FITNESS, SLU


Informació