Universitat Rovira i Virgili. La universitat pública de TarragonaPortada > Empreses i Institucions > Històric de licitacions

Empreses i Institucions

Històric de licitacionsAltres licitacions

Obres

Núm. Expedient Exp. Núm. PL: URV. N01.01.01 OB 08/15

Treballs de reforma i millora dels sistemes de climatització i instal·lacions derivades per a diversos edificis de la URV, mitjançant tres lots EXP: PL OB 08/15

La informació d’aquesta licitació la trobareu a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya, dins del Perfil del Contractant de la Universitat Rovira i Virgili:

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?ambit=5&keyword=&reqCode=viewDetail&idCap=865462&

INFORMACIÓ TÈCNICA: 977 29 70 22 //  ramon.sendra@urv.cat

INFORMACIÓ TÈCNICA a partir del 17 d'agost: 977 29 70 16 / salvador.ibanez@urv.cat

INFORMACIÓA ADMINISTRATIVA: 977 55 95 02 // 977 25 65 68

20/01/16 Adjudicat el Lot 1 a GESTIÓN INTEGRAL DE INSTALACIONES, SL

Data de publicació: 20-07-2015 10:13:40

Estat de tramitació

Adjudicat Adjudicat

Data adjudicació:Lot 1: 20/01/2016; Lots 2 i 3: 22/01/2016

Empresa adjudicatària:Lot 1: GESTIÓN INTEGRAL DE INSTALACIONES, SL; Lots 2 i 3: COMSA SERVICE FACILITY MANAGEMENT, SAU(abans EMTE SERVICES, SAU)


Informació