Universitat Rovira i Virgili. La universitat pública de TarragonaPortada > Empreses i Institucions > Històric de licitacions

Empreses i Institucions

Històric de licitacionsAltres licitacions

Subministraments

Núm. Expedient Exp. núm.PL: URV.N01.04.01 SU 18/15

Subministrament del dret d’ús de la llicència campus dels productes ORACLE, i el manteniment associat de l'esmentada llicència per a la URV, EXP: PL SU 18/15

La informació d’aquesta licitació la trobareu a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya, dins del Perfil del Contractant de la Universitat Rovira i Virgili:

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?ambit=5&keyword=&reqCode=viewDetail&idCap=865462&

INFORMACIÓ TÈCNICA: 977 55 88 81

INFORMACIÓ ADMINISTRATIVA: 977 55 95 02

Data de publicació: 03-12-2015 11:16:48

Estat de tramitació

Adjudicat Adjudicat

Data adjudicació:17 de desembre de 2015

Empresa adjudicatària:OFICINA DE COOPERACIÓN UNIVERSITARIA, SA


Informació