Universitat Rovira i Virgili. La universitat pública de TarragonaPortada > Empreses i Institucions > Històric de licitacions

Empreses i Institucions

Històric de licitacionsAltres licitacions

Subministraments

Núm. Expedient EXP. PL: URV.N01.04.01 SU 14/15

Acord marc derivat de subministrament i instal·lació de mobiliari per a la Facultat de Ciències de l'Educació i Psicologia (FCEP), EXP: PL SU 14/15

La informació d’aquesta licitació la trobareu a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya, dins del Perfil del Contractant de la Universitat Rovira i Virgili:

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?ambit=5&keyword=&reqCode=viewDetail&idCap=865462&

INFORMACIÓ TÈCNICA: 977 55 86 54

INFORMACIÓ ADMINISTRATIVA: 977 55 95 02

Data de publicació: 03-12-2015 12:12:43

Estat de tramitació

Adjudicat Adjudicat

Data adjudicació:Lot 1: 11/12/15; Lot 2: 18/12/15; Lot 3: 17/12/15

Empresa adjudicatària:Lot 1: S&T 96, SL; Lot 2: EL CORTE INGLÉS, SA, Lot 3: ACTIU BERBEGAL Y FORMAS, SA


Informació