Universitat Rovira i Virgili. La universitat pública de TarragonaPortada > Empreses i Institucions > Històric de licitacions

Empreses i Institucions

Històric de licitacionsAltres licitacions

Contracte administratiu especial

Núm. Expedient EXP. PL: URV.N01.08.00 AE-SE 07/16

Contracte administratiu especial de l'explotació del servei de bar del campus de la Universitat Rovira i Virgili a Terres de l’Ebre, EXP: PL AE-SE 07/16

Documentació

D'acord el Reial decret 463/2020, de 13 de març, del Govern de l'Estat, pel qual es declara l'estat d'alarma atesa la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19

La informació d’aquesta licitació la trobareu a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya, dins del Perfil del Contractant de la Universitat Rovira i Virgili:

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?ambit=5&keyword=&reqCode=viewDetail&idCap=865462&

INFORMACIÓ TÈCNICA : 977 55 82 45

INFORMACIÓ ADMINISTRATIVA: 977 55 95 02 // 977 25 65 68

Data de publicació: 29-03-2016 11:59:19

Estat de tramitació

Adjudicat Adjudicat

Data adjudicació:1 de juliol de 2016

Empresa adjudicatària:MARIA TERESA JULVE LLOMBART " Forn de pa, pastisseria, catering Carlos Ripollés"


Informació