Universitat Rovira i Virgili. La universitat pública de TarragonaPortada > Empreses i Institucions > Històric de licitacions

Empreses i Institucions

Històric de licitacionsAltres licitacions

Obres

Núm. Expedient EXP.PL: URV.N01.01.01 OB 34/16

Obres de supressió de riscos en alçada a diferents edificis de la URV, Fase 2.1, EXP.PL: OB 34/16

La informació d’aquesta licitació la trobareu a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya, dins del Perfil del Contractant de la Universitat Rovira i Virgili:

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?ambit=5&keyword=&reqCode=viewDetail&idCap=865462&

INFORMACIÓ TÈCNICA :977 55 82 54

INFORMACIÓ ADMINISTRATIVA: 977 55 95 02// 977 25 65 68

Data de publicació: 09-11-2016 11:48:51

Estat de tramitació

Adjudicat Adjudicat

Data adjudicació:13 de març de 2017

Empresa adjudicatària:FULGENCIO VILLAR, SL


Informació