Universitat Rovira i Virgili. La universitat pública de TarragonaPortada > Empreses i Institucions > Històric de licitacions

Empreses i Institucions

Històric de licitacionsAltres licitacions

Contracte privat

Núm. Expedient EXP: URV.N02.00.00 CP 05/17

Alienació de béns mobles, consistents en material d’impressió propietat de la Universitat Rovira i Virgili,EXP: CP 05/17

La informació d’aquesta licitació la trobareu a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya, dins del Perfil del Contractant de la Universitat Rovira i Virgili:

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?ambit=5&keyword=&reqCode=viewDetail&idCap=865462&

Data de publicació: 11-05-2017 12:02:47

Estat de tramitació

Adjudicat Adjudicat

Data adjudicació:26 de juny de 2017

Empresa adjudicatària:EXPEDIENT DECLARAT DESERT


Informació