Universitat Rovira i Virgili. La universitat pública de TarragonaPortada > Empreses i Institucions > Històric de licitacions

Empreses i Institucions

Històric de licitacionsAltres licitacions

Contracte privat

Núm. Expedient EXP: URV.N02.00.00 CP 17/17

Alienació de béns mobles, consistents en material d’impressió propietat de la Universitat Rovira i Virgili, EXP: CP 17/17

La informació d’aquesta licitació la trobareu a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya, dins del Perfil del Contractant de la Universitat Rovira i Virgili:

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?ambit=5&keyword=&reqCode=viewDetail&idCap=865462&

Si voleu que us informen de les novetats o incidències cal que us subscriviu en aquest mateix anunci a l'apartat: SUBSCRIPCIONS.

Si us sorgeix qualsevol dubte podeu adreçar la vostra consulta per escrit a través de la mateixa URL, apartat <Tauler d'anuncis> Dubtes i preguntes, que trobareu al marge superior dret d'aquesta mateixa pàgina. Pel mateix mitjà rebreu la resposta als vostres dubtes la qual serà publicada i podrà servir per a qualsevol dels licitadors interessats a participar.

Data de publicació: 09-01-2018 09:24:11

Estat de tramitació

Adjudicat Adjudicat

Data adjudicació:8 de febrer de 2018

Empresa adjudicatària:GENERAL MACHINES TECHNOLOGY,SL NIF: B-91509281


Informació