Universitat Rovira i Virgili. La universitat pública de TarragonaPortada > Empreses i Institucions > Històric de licitacions

Empreses i Institucions

Històric de licitacionsAltres licitacions

Subministraments

Núm. Expedient EXP:URV.N01.04.01 CPM 04/18

Subministrament d’un espectrómetre de masses Q/HRMS acoblat a un cromatògraf de líquids, d’un espectrómetre de masses QQQ acoblat a un cromatògraf de líquids i d’un espectròmetre de masses acoblat a un cromatògraf de gasos, EXP: CPM 04/18

La informació d’aquesta consulta preliminar al mercat la trobareu a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya, dins del Perfil del Contractant de la Universitat Rovira i Virgili:

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?ambit=5&keyword=&reqCode=viewDetail&idCap=865462&

Data de publicació: 07-01-2019 13:46:09

Estat de tramitació

Adjudicat Adjudicat

Data adjudicació:2 de juliol de 2019, data informe final

Empresa adjudicatària:VEURE INFORME FINAL DE LA CONSULTA PRELIMINAR AL MERCAT


Informació