Universitat Rovira i Virgili. La universitat pública de TarragonaPortada > Empreses i Institucions > Històric de licitacions

Empreses i Institucions

Històric de licitacionsAltres licitacions

Subministraments

Núm. Expedient EXP.PL: URV.N01.04.01 SU 38/18

Subministrament de nou equips informàtics IMAC'S per al Departament d'Enginyeria Informàtica i Matemàtiques de la URV, (susceptible cofinançament FEDER), EXP.PL:SU 38/18

La informació d’aquesta licitació la trobareu a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya, dins del Perfil del Contractant de la Universitat Rovira i Virgili:

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?ambit=5&keyword=&reqCode=viewDetail&idCap=865462&

Data de publicació: 29-01-2019 11:21:40

Estat de tramitació

Adjudicat Adjudicat

Data adjudicació:16 de maig de 2019

Empresa adjudicatària:Expedient declarat desert


Informació