Universitat Rovira i Virgili. La universitat pública de TarragonaPortada > Empreses i Institucions > Històric de licitacions

Empreses i Institucions

Històric de licitacionsAltres licitacions

Subministraments

Núm. Expedient SU0013/19

Subministrament de llicències per a la prestació del servei de manteniment i assistència de llicències servidor i dels productes de la llicència Microsoft M365 A3 a la URV, EXP PL: SU 13/19

La informació d’aquesta licitació la trobareu a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya, dins del Perfil del Contractant de la Universitat Rovira i Virgili:

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?ambit=5&keyword=&reqCode=viewDetail&idCap=865462&

Data de publicació: 11-04-2019 11:57:35

Estat de tramitació

Adjudicat Adjudicat

Data adjudicació:20 de maig de 2019

Empresa adjudicatària:Aprovat DESISTIMENT (art.152.4 de la LCSP)


Informació