Universitat Rovira i Virgili. La universitat pública de TarragonaPortada > Empreses i Institucions > Històric de licitacions

Empreses i Institucions

Històric de licitacionsAltres licitacions

Subministraments

Núm. Expedient EXP: URV N01.04.01 SU BAM 25/19

Contracte basat en l'Acord marc per al subministrament de 70 llicències de Red Hat per a la Universitat Rovira i Virgili (CSUC 18/04 LOT 11), EXP.PL: SU BAM 25/19

La informació d'aquesta licitació la trobareu a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya, dins del Perfil del Contractant de la Universitat Rovira i Virgili:

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?ambit=5&keyword=&reqCode=viewDetail&idCap=865462&

Data de publicació: 03-07-2019 13:56:09

Estat de tramitació

Adjudicat Adjudicat

Data adjudicació:03 de juliol de 2019

Empresa adjudicatària:DOMINION DIGITAL, SL (NIF B95548830)


Informació