Universitat Rovira i Virgili. La universitat pública de TarragonaPortada > Empreses i Institucions > Històric de licitacions

Empreses i Institucions

Històric de licitacionsAltres licitacions

Subministraments

Núm. Expedient EXP PL: SU0017/19

Subministrament i instal·lació d’un cromatògraf de gasos acoblat a un espectròmetre de masses (GC-MS) amb dos injectors i un detector FID addicional per al Dep. de Química Física i Inorgànica,(susceptible cofinançament FEDER), EXP.PL: SU 17/19

La informació d'aquesta licitació la trobareu a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya, dins del Perfil del Contractant de la Universitat Rovira i Virgili:

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?ambit=5&keyword=&reqCode=viewDetail&idCap=865462&

Durant els dies de tancament de la URV (del 5 d'agost al 23 d'agost de 2018), no es contestaran les preguntes formulades pels licitadors a través de la plataforma de contractació pública de la Generalitat de Catalunya.

Data de publicació: 02-08-2019 09:36:16

Estat de tramitació

Adjudicat Adjudicat

Data adjudicació:13 de novembre de 2019

Empresa adjudicatària:AGILENT TECHNOLOGIES SPAIN, SL


Informació