Universitat Rovira i Virgili. La universitat pública de TarragonaPortada > Empreses i Institucions > Històric de licitacions

Empreses i Institucions

Històric de licitacionsAltres licitacions

Serveis

Núm. Expedient SE0001/20

Servei de manteniment del sistema de gestió de la presència (EVALOS) existent a la urv, EXP. PL: SE 01/20

La informació d'aquesta licitació la trobareu a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya, dins del Perfil del Contractant de la Universitat Rovira i Virgili:

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?ambit=5&keyword=&reqCode=viewDetail&idCap=865462&

Data de publicació: 15-11-2019 13:45:29

Estat de tramitació

Adjudicat Adjudicat

Data adjudicació:18 de febrer de 2020

Empresa adjudicatària:PRIMION DIGITEK, SLU


Informació