Universitat Rovira i Virgili. La universitat pública de TarragonaPortada > Empreses i Institucions > Històric de licitacions

Empreses i Institucions

Històric de licitacionsAltres licitacions

Serveis

Núm. Expedient SE0003/20

Servei de manteniment del sistema de gestió dels programes de mobilitat (MoveON) d’estudiants i del personal de la URV, EXP PL: SE 03/20

La informació d'aquesta licitació la trobareu a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya, dins del Perfil del Contractant de la Universitat Rovira i Virgili:

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?ambit=5&keyword=&reqCode=viewDetail&idCap=865462&

Data de publicació: 25-11-2019 16:52:08

Estat de tramitació

Adjudicat Adjudicat

Data adjudicació:28 de juliol de 2020

Empresa adjudicatària:QS UNISOLUTION GmbH


Informació