Universitat Rovira i Virgili. La universitat pública de TarragonaPortada > Empreses i Institucions > Històric de licitacions

Empreses i Institucions

Històric de licitacionsAltres licitacions

Serveis

Núm. Expedient SE0005/20

Servei de manteniment i calibratge dels equips de cromatografia de la marca Agilent existents als laboratoris de recerca dels departaments, del Servei de Recursos Científics i Tècnics i al Centre For Omic Sciences URV, mitjançant lots EXP.PL SE 05/20

La informació d'aquesta licitació la trobareu a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya, dins del Perfil del Contractant de la Universitat Rovira i Virgili:

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?ambit=5&keyword=&reqCode=viewDetail&idCap=865462&

Data de publicació: 05-02-2020 11:51:41

Estat de tramitació

Adjudicat Adjudicat

Data adjudicació:23 de juny de 2020

Empresa adjudicatària:AGILENT TECHNOLOGIES SPAIN, SL


Informació