Universitat Rovira i Virgili. La universitat pública de TarragonaPortada > Empreses i Institucions > Històric de licitacions

Empreses i Institucions

Històric de licitacionsAltres licitacions

Serveis

Núm. Expedient SE0009/20

Servei de manteniment dels mòduls del programari UNIVERSITAS XXI i la gestió delegada dels serveis tècnics sobre aquests mòduls , EXP.PL: SE 09/20

La informació d'aquesta licitació la trobareu a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya, dins del Perfil del Contractant de la Universitat Rovira i Virgili:

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?ambit=5&keyword=&reqCode=viewDetail&idCap=865462&

Data de publicació: 13-02-2020 13:30:17

Estat de tramitació

Adjudicat Adjudicat

Data adjudicació:22 de maig de 2020

Empresa adjudicatària:UNIVERSITAS XXI SOLUCIONES Y TECNOLOGÍA PARA LA UNIVERSIDAD, SA


Informació