Universitat Rovira i Virgili. La universitat pública de TarragonaPortada > Empreses i Institucions > Històric de licitacions

Empreses i Institucions

Històric de licitacionsAltres licitacions

Subministraments

Núm. Expedient EXP. PL EMG-SU 34/20

Subministrament de 200 ordinadors portàtils per a proveir equipament de teletreball, EXP: PL EMG-SU 34/20

D'acord el Reial decret 463/2020, de 13 de març, del Govern de l'Estat, pel qual es declara l'estat d'alarma atesa la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19

La informació d'aquesta licitació la trobareu a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya, dins del Perfil del Contractant de la Universitat Rovira i Virgili:

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?ambit=5&keyword=&reqCode=viewDetail&idCap=865462&

Data de publicació: 30-04-2020 08:30:38

Estat de tramitació

Adjudicat Adjudicat

Data adjudicació:29 d'abril de 2020

Empresa adjudicatària:ABAST SYTEMS & SOLUTIONS, SL, NIF B-59104612


Informació