Universitat Rovira i Virgili. La universitat pública de TarragonaPortada > Empreses i Institucions > Històric de licitacions

Empreses i Institucions

Històric de licitacionsAltres licitacions

Concessió d'obra pública

Núm. Expedient EXP: COB 29/06

Contracte de redacció del projecte, construcció i explotació d'un aparcament públic per a vehicles a terrenys de domini públic de la URV, EXP.:COB 29/06

Documentació

D'acord el Reial decret 463/2020, de 13 de març, del Govern de l'Estat, pel qual es declara l'estat d'alarma atesa la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19

Data de publicació: 04-05-2020 11:37:38

Estat de tramitació

Adjudicat Adjudicat

Data adjudicació:4 de maig de 2020

Empresa adjudicatària:INTERPARKING HISPANIA S.A. (NIF:A60526928)


Informació