Universitat Rovira i Virgili. La universitat pública de TarragonaPortada > Empreses i Institucions > Històric de licitacions

Empreses i Institucions

Històric de licitacionsAltres licitacions

Subministraments

Núm. Expedient BAM-SU 37/20

Basat de l’Acord marc per a l’homologació de proveïdors d’equips amb sistema operatiu IOS o MacOS, d’equips portàtils i altres del Lot 1 de l'exp: CSUC 19/05, EXP.PL: BAM-SU 37/20

l'Acord marc per a l'homologació  de proveïdors d'equips amb sistema operatiu IOS o MacOS, d'equips portàtils ultralleugers, portàtils tàctils, portàtils convertibles, de tauletes, portàtils gamming, Mini PC, NAS sobretaula, de discs durs externs i serveis associats, per a les entitats que participen en el Lot 1, de l'exp: CSUC 19/05  

La informació d'aquesta licitació la trobareu a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya, dins del Perfil del Contractant de la Universitat Rovira i Virgili:

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?ambit=5&keyword=&reqCode=viewDetail&idCap=865462&

Licitació electrònica realizada mitjançant el Portal de PLYCA de la URV

https://contractacio.urv.cat/licitacion/

Data de publicació: 04-08-2020 10:21:48

Estat de tramitació

Adjudicat Adjudicat

Data adjudicació:4 d'agost de 2020

Empresa adjudicatària:SERVICIOS MICROINFORMÁTICA, SA


Informació