Universitat Rovira i Virgili. La universitat pública de TarragonaPortada > Empreses i Institucions > Històric de licitacions

Empreses i Institucions

Històric de licitacionsAltres licitacions

Subministraments

Núm. Expedient BAM-SU 39/20

Basat de l’Acord marc d'homologació de proveïdors de programari i serveis associats per a les entitats que formen el grup de compra del Lot 11 Subministrament de Llicències Red Hat i serveis associats d l'Exp: CSUC 18/04, EXP.PL: BAM-SU 39/20

l'Acord marc d'homologació de proveïdors de programari i serveis associats per a les entitats que formen el grup de compra del Lot 11 Subministrament de Llicències Red Hat i serveis associats de l’Exp: CSUC 18/04.

La informació d'aquesta licitació la trobareu a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya, dins del Perfil del Contractant de la Universitat Rovira i Virgili:


https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?ambit=5&keyword=&reqCode=viewDetail&idCap=865462&

Licitació electrònica realizada mitjançant el Portal de PLYCA de la URV

https://contractacio.urv.cat/licitacion/

Data de publicació: 04-08-2020 10:30:42

Estat de tramitació

Adjudicat Adjudicat

Data adjudicació:4 d'agost de 2020

Empresa adjudicatària:ESSI PROJECTS, SA


Informació