Universitat Rovira i Virgili. La universitat pública de TarragonaPortada > Empreses i Institucions > Històric de licitacions

Empreses i Institucions

Històric de licitacionsAltres licitacions

Subministraments

Núm. Expedient Exp. PL EMG-SU 57/20

Subministrament de 13 ordinadors sense monitor, 21 monitors i 18 portàtil per a docència pel curs 2020-2021 (Exp. PL EMG-SU 57/20)

D'acord al Reial decret 463/2020, de 14 de març, del Govern de l'Estat, pel qual es declara l'estat d'alarma atesa la situació de crisi sanitaria ocasionada per la COVID-19

La informació d'aquesta licitació latrobareu a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de la Generaitat de Catalunya, dins del Perfil del Contractant de la Universitat Rovira i Virgili:

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode=viewDetail&idCap=865462&cap=Universitat%20Rovira%20i%20Virgili

Data de publicació: 25-09-2020 09:39:44

Estat de tramitació

Adjudicat Adjudicat

Data adjudicació:24 de setembre de 2020

Empresa adjudicatària:SERVICIOS MICROINFORMÁTICA, SA "SEMIC"


Informació