Universitat Rovira i Virgili. La universitat pública de TarragonaPortada > Empreses i Institucions > Històric de licitacions

Empreses i Institucions

Històric de licitacionsEn aquest apartat podreu consultar l'històric de licitacions dels procediments iniciats abans del 28/09/2020; les adjudicacions dels contractes amb procediment de licitació, i les formalitzacions dels contractes adjudicats per una quantia igual o superior a la dels contractes menors.

Altres licitacions

Serveis

Núm.
Expedient
Descripció Estat de
tramitació
Data límit presentació ofertes
SE 08/13 Servei de manteniment del programari de tramitació administrativa OPENSAT (SE 08/13) Adjudicat Negociat sense publicitat d'acort amb l'art. 170 d) del TRLCSP
SE 06/13 Servei d’assessorament i assistència fiscal a la Universitat Rovira i Virgili i a la Fundació URV (SE 06/13) Adjudicat Negociat sense publicitat d'acord amb l'art. 174 e) del TRLCSP
SE 51/12 Servei per a l’automatització de la comptabilitat analítica per al GRUP URV - Universitat Rovira i Virgili, EXP: SE 51/12 Adjudicat 15 de febrer de 2012 a les 13.30 hores
SE 52/12 Servei d'atenció telefònica i informació a la Universitat Rovira i Virgili (SE 52/12) Adjudicat Negociat sense publicitat d'acord amb l'art. 174 e) del TRLCSP
SE 07/13 Servei del manteniment del programari de gestió documental ALFRESCO -URV, EXP: SE 07/13 Adjudicat 9 de gener de 2013 a les 13.30 hores
SE 48/12 Servei de manteniment del bus empresarial Openesb a la Universitat Rovira i Virgili (SE 48/12) Adjudicat Negociat sense publicitat d'acord amb l'art. 174 e) del TRLCFSP
SE 03/13 Servei de jardineria als Campus Sescelades i Catalunya de la Universitat Rovira i Virgili SE 03/13 Adjudicat Negociat sense publicitat d'acord amb l'art. 174 e) del TRLCSP
SE 44/12 Servei de manteniment del maquinari i programari SUN MICROSYSTEMS a la URV, EXP: SE 44/12 Adjudicat 3 de desembre de 2012 a les 13:30 hores
SE 15/12 Servei de manteniment dels programaris de gestió de recursos humans (HOMINIS) i de planificació docent i gestió acadèmica (UNIVERSITAS XXI) - URV (SE 15/12) Adjudicat Negociat sense publicitat d'acord amb l'art. 170 d) del TRLCSP
SE 04/13 Prestació del servei, mitjançant lots, d’organització i gestió de diversos esdeveniments esportius a la URV, EXP: SE 04/13 Adjudicat 5 de novembre de 2012 a les 13.30 hores

Anterior

Pàgina 11 de 24

Següent


Informació