Universitat Rovira i Virgili. La universitat pública de TarragonaPortada > Empreses i Institucions > Històric de licitacions

Empreses i Institucions

Històric de licitacionsEn aquest apartat podreu consultar l'històric de licitacions dels procediments iniciats abans del 28/09/2020; les adjudicacions dels contractes amb procediment de licitació, i les formalitzacions dels contractes adjudicats per una quantia igual o superior a la dels contractes menors.

Altres licitacions

Serveis

Núm.
Expedient
Descripció Estat de
tramitació
Data límit presentació ofertes
SE 28/13 Servei d’inspeccions reglamentàries i períodiques dels equipamens científics ubicats en espais experimentals i docents de la URV, EXP: SE 28/13 Adjudicat Negociat sense publicitat d'acord amb l'art. 174 e) del TRLCSP
SE 02/14 Servei de mediació i assessorament del programa integral d’assegurances de la URV, EXP: SE 02/14 Adjudicat Negociat sense publicitat d'acord amb l'art. 174 e) del TRLCSP
SE 05/14 Servei d'actualització de la programació d'autòmats de gestió de la climatització de la marca Sauter Ibérica, SA dels edificis de la URV, EXP: SE 05/14 Adjudicat Negociat sense publicitat d'acord amb l'art. 170 d) del TRLCSP
SE 07/14 Servei de reprogramació i actualització dels autòmats de gestió de la climatització de la marca Controlli Delta, SA, dels edificis de la URV, EXP: SE 07/14 Adjudicat Negociat sense publicitat d'acord amb l'art. 170 d) del TRLCSP
SE 03/14 Contractar una pòlissa de responsabilitat civil general i patrimonial per a la URV, EXP: SE 03/14 Adjudicat 2 de gener de 2014 a les 13,30 hores
SE 33/13 Servei d’adequació, administració i manteniment de les bases de dades de suport a les aplicacions de doctorat de la URV, EXP: SE 33/13 Adjudicat Negociat sense publicitat d'acord amb l'art. 174 e) del TRLCSP
SE 01/14 Serveis de l’auditoria econòmica dels comptes anuals de la Universitat Rovira I Virgili i de la Fundació URV i elaboració dels comptes agregats de la URV per als exercicis 2013 i 2014, EXP: SE 01/14 Adjudicat 11 de novembre de 2013 a les 13.30 hores
SE 31/13 Servei de gestió i suport tècnic del programa de construcció i equipament de diversos centres de docència o recerca i d’altres centres de la URV, EXP: SE 31/13 Adjudicat Negociat sense publicitat d'acord amb l'art. 174 e) del TRLCSP
SE 29/13 Servei de manteniment de les telecomunicacions de la xarxa corporativa de la URV, mitjançant lots, EXP: SE 29/13 Adjudicat 25 de novembre de 2013 a les 13.30 hores
SE 26/13 Servei d’assessorament i assistència tècnica en aerodinàmica, aeronàutica, detectors de gel i operació d'avions per al Grup de Recerca de Física i Cristal·lografia de Materials del Departament de Química Física i Inorgànica de la URV, EXP: SE 26/13 Adjudicat 19 de setembre de 2013 a les 13.30 hores

Anterior

Pàgina 9 de 24

Següent


Informació