Universitat Rovira i Virgili. La universitat pública de TarragonaPortada > Empreses i Institucions > Històric de licitacions

Empreses i Institucions

Històric de licitacionsEn aquest apartat podreu consultar l'històric de licitacions dels procediments iniciats abans del 28/09/2020; les adjudicacions dels contractes amb procediment de licitació, i les formalitzacions dels contractes adjudicats per una quantia igual o superior a la dels contractes menors.

Altres licitacions

Serveis

Núm.
Expedient
Descripció Estat de
tramitació
Data límit presentació ofertes
SE-HRD 77/09 Servei de redacció del projecte executiu, direcció de les obres i estudi i coordinació de seguretat i salut dels treballs d'adequació de les instal•lacions dels laboratoris del Centre R+D+I en Química Sostenible URV (Cofinançat FEDER EXP:SE HRD 77/09 Adjudicat Negociat sense publicitat d'acord amb l'art 158 e) de la LCSP
SE 04/10 Servei de manteniment correctiu de paleta dels edificis de la URV Adjudicat Negociat sense publicitat d'acord amb l'art. 158 e) de la LCSP
SE 02/10 Servei de control de plagues d’insectes i múrids, i tractament i control microbiològic de l’aire interior als Edificis de la URV Adjudicat Negociat sense publicitat d'acord l'art. 158 e) de la LCSP
SE 06/10 Servei de manteniment dels programaris de gestió de Recursos Humans (UXXI_RH) i de planificació docent i gestió acadèmica (UXXI-AC) Adjudicat Negociat sense publicitat d'acord amb l'art. 154 d) de la LCSP
SE 05/10 Servei de manteniment del programari de gestió econòmica (SICAP) de la Universitat Rovira i Virgili Adjudicat Negociat sense publicitat d'acord amb l'art 154 d) de la LCSP
SE 09/10 Servei de manteniment de fuster als edificis de la Universitat Rovira i Virgili Adjudicat Negociat sense publicitat d'acord amb l'art. 158 e) de la LCSP
SE 03/10 Servei de manteniment de jardineria dels Campus Sescelades i Catalunya de la Universitat Rovira i Virgili Adjudicat Negociat sense publicitat d'acord amb l'art. 158 e) de la LCSP
SE 01/10 Prestació del servei d'impressió i personalització de títols oficials de la URV Adjudicat 13 de novembre de 2009 a les 13.30 hores
SE 57/09 Servei de consultoria per a la implantació d'un model de processos de gestió per al Servei de Recursos Humans i Organització de la URV Adjudicat Negociat sense publicitat d'acord amb l'art. 158 e) de la LCSP
SE 62/09 Servei d'impressió, emmagatzematge, transport i lliurament de material promocional de la URV (Curs Acadèmic 2009-2010) Adjudicat Negociat sense publicitat d'acord amb l'art. 158 e) de la LCSP

Anterior

Pàgina 18 de 24

Següent


Informació