Universitat Rovira i Virgili. La universitat pública de TarragonaPortada > Empreses i Institucions > Històric de licitacions

Empreses i Institucions

Històric de licitacionsEn aquest apartat podreu consultar l'històric de licitacions dels procediments iniciats abans del 28/09/2020; les adjudicacions dels contractes amb procediment de licitació, i les formalitzacions dels contractes adjudicats per una quantia igual o superior a la dels contractes menors.

Altres licitacions

Serveis

Núm.
Expedient
Descripció Estat de
tramitació
Data límit presentació ofertes
SE0015/19 Acord marc per a la prestació del servei de gestió i assistència en viatges per a la Universitat Rovira i Virgili i la Fundació URV, EXP: PL SE 15/19 Adjudicat 5 de juliol de 2019 fins les 13.30 hores
SE0014/19 Servei de manteniment, preventiu i correctiu, i de calibratge de l'equip espectròmetre de masses Maldi-Tof Bruker model Ultraflextrem, EXP:PL SE 14/19 Adjudicat 10 de maig de 2019 fins a les 13.30 hores
SE0009/19 Servei de tres pòlisses d’assegurances per a la URV, mitjançant lots, EXP:PL SE 09/19 Adjudicat 20 de maig de 2019 fins a les 13.30 hores
SE0007/19 Servei de manteniment correctiu de l'imant superconductor de l'espectròmetre BRUKER PH000507 AVIII 600 US PLUS, per a reduir el consum actual de líquids criogènics, EXP.PL: SE 07/19 Adjudicat Procediment Negociat sense Publicitat d'acord l'art.170 d) de la TRLCSP
SE0010/19 Servei de disseny, maquetació i impressió de les agendes acadèmiques URV, EXP: PL SE 10/19 Adjudicat 11 d'abril de 2019 a les 13.30 hores
EXP.PL: URV.N01.05.01 SE 08/19 Servei de manteniment dels sistemes de seguretat dels edificis de la URV, EXP.PL: SE 08/19 Adjudicat 12 d'abril de 2019 fins a les 13.30 hores
EXP. PL: URV.N01.05.01 SE 04/19 Servei de confecció del dossier de premsa digital per a la URV, EXP: PL SE 04/19 Adjudicat 8 de gener de 2019, fins a les 13.30 hores
EXP.PL: URV.N01.05.01 SE 03/19 Servei de manteniment preventiu, correctiu i assessoria tècnica de les instal·lacions de gasos tècnics i sistemes de seguretat associats a aquestes instal·lacions a la URV, EXP PL: SE 03/19 Adjudicat 03 de desembre de 2018 a les 13.30 hores
EXP PL:URV.N01.05.01 SE 02/19 Servei de disseny, producció, muntatge, desmuntatge i transport dels materials de l'estand de la Universitat Rovira i Virgili al Saló de l'Ensenyament de Barcelona per a l'any 2019, EXP.PL: SE 02/19 Adjudicat 8 de novembre de 2018 a les 13.30 hores
EXP PL:URV.N01.05.01 SE 30/18 Servei per al desenvolupament d'una aplicació informàtica que permeti gestionar les guies docents d'assignatura a la URV,EXP PL: SE 30/18 Adjudicat 15 d'octubre de 2018 fins ales 13:30 hores

Anterior

Pàgina 2 de 24

Següent


Informació