Universitat Rovira i Virgili. La universitat pública de TarragonaPortada > Empreses i Institucions > Històric de licitacions

Empreses i Institucions

Històric de licitacionsEn aquest apartat podreu consultar l'històric de licitacions dels procediments iniciats abans del 28/09/2020; les adjudicacions dels contractes amb procediment de licitació, i les formalitzacions dels contractes adjudicats per una quantia igual o superior a la dels contractes menors.

Altres licitacions

Serveis

Núm.
Expedient
Descripció Estat de
tramitació
Data límit presentació ofertes
EXP PL:URV.N01.05.01 SE 33/18 Prestació dels serveis d'administració i manteniment de las bases de dades corporatives actuals i les de nous projectes a la URV, EXP PL: SE 33/18 Adjudicat 7 de setembre de 2018 fins a les 13.30 hores
EXP.PL: URV.N01.05.01 SE 24/18 Servei de manteniment de les instal·lacions generals dels edificis de la Universitat Rovira i Virgili, EXP PL: SE 24/18 Adjudicat 7 de setembre de 2018 fins a les 13.30 hores
EXP. PL:URV.N01.05.01 SE 40/18 Contractació d’un paquet de serveis finals de manteniment i suport del programari de gestió de la recerca (GREC) a la URV, EXP.PL: SE 40/18 Adjudicat Negociat sense publicitat, art. 168 a) 2n LCSP
EXP.PL: URV.N01.05.01 SE 22/18 Servei d'inspeccions tant reglamentàries com periòdiques dels equipaments científics de treball ubicats als espais experimentals i docents propis de la URV, EXP.PL: SE 22/18 Adjudicat 21 de juny de 2018 a les 13.30 hores
EXP. PL: URV.N01.05.01 SE 21/18 Servei de prevenció aliè a la Universitat Rovira i Virgili (URV) i a la Fundació Universitat Rovira i Virgili (FURV), EXP.PL: SE 21/18 Adjudicat 2 de juliol de 2018 a les 13.30 hores
EXP.PL: URV.N01. 05.01 SE 25/18 Servei de manteniment del maquinari i programari del fabricant Sun/Oracle a la Universitat Rovira i Virgili, EXP PL: SE 25/18 Adjudicat 8 de juny de 2018, fins a les 13.30 hores
EXP: PL: URV.N01.05.01 SE 23/18 Cobertura d'una assegurança obligatòria addicional d'accidents per als estudiants de la URV, EXP.PL: SE 23/18 Adjudicat 16 d'abril de 2018 fins les 13.30 hores
EXP.PL URV.N01.05.01 SE 20/18 Servei manteniment i conservació dels aparells elevadors dels edificis de la URV, EXP.PL: SE 20/18 Adjudicat 10 d'abril de 2018 fins a les 13.30 hores
EXP. PL: URV.N01.05.01 SE 17/18 Serveis Gestionats d'Universitas XXI per al manteniment dels sistemes i software d'Universitas XXI a la URV, EXP.PL: SE 17/18 Adjudicat Negociat sense publicitat d'acord amb l'art. 170 d) del TRLCSP
EXP:URV.N01.05.01 SE 08/18 Servei de manteniment i calibratge dels equips de cromatografia existents als laboratoris de recerca dels departaments de la URV i al Center for Omic Sciences (COS), mitjançant lots, EXP.PL: SE 08/18 Adjudicat 5 de desembre de 2017 a les 13.30 hores

Anterior

Pàgina 3 de 24

Següent


Informació