Universitat Rovira i Virgili. La universitat pública de TarragonaPortada > Empreses i Institucions > Històric de licitacions

Empreses i Institucions

Històric de licitacionsEn aquest apartat podreu consultar l'històric de licitacions dels procediments iniciats abans del 28/09/2020; les adjudicacions dels contractes amb procediment de licitació, i les formalitzacions dels contractes adjudicats per una quantia igual o superior a la dels contractes menors.

Altres licitacions

Serveis

Núm.
Expedient
Descripció Estat de
tramitació
Data límit presentació ofertes
EXP.PL: URV.N01.05.01 SE 37/17 Servei de manteniment del programari OpenSAT adquirit per la URV, EXP.PL: SE 37/17 Adjudicat Negociat sense publicitat d'acord amb l'art. 170 d) del TRLCSP
EXP. PL: URV.N01.05.01 SE 15/18 Servei de direcció d'execució, redacció i seguiment del pla de control de qualitat i la coordinació de seguretat i salut de les obres de construcció del Campus Catalunya, mitjançant lots (susceptible cofinançament FEDER), EXP.PL: SE 15/18 Adjudicat 31 d'octubre de 2017 a les 13.30 hores
EXP. PL: URV.N01.05.01 SE 14/18 Servei per a la redacció de projecte i direcció d'obra de l'actualització normativa i funcional dels projectes per a l'acabament de les obres del Campus Catalunya, (susceptible cofinançament FEDER), EXP.PL: SE 14/18 Adjudicat 31 d'octubre de 2017 a les 13.30 hores
EXP. PL: URV.N01.05.01 SE 13/18 Servei direcció integrada (gestió i suport tècnic, coordinació i seguiment) de les obres i projectes inclosos en el replantejament de les inversions en infraestructures als Camp. Catalunya i Sescelades(susceptible cofinançament FEDER),EXP PL:SE 13/18 Adjudicat 31 d'octubre de 2017 a les 13.30 hores
EXP.PL: URV.N01.04.01 SE 02/18 Servei de manteniment de jardineria a la URV, mitjançant lots,(contracte reservat) EXP.PL: SE 02/18 Adjudicat 23 d'octubre de 2017 a les 13.30 hores
EXP.PL: URV.N01.05.01 SE 04/18 Servei de manteniment i de calibratge dels equips EXACTIVE HCD, ACCELA 1250/AS i TSQ QUANTUM ACCESS MAX existents a la URV i dels equips ORBITRAP VELOS PRO ETD, EASY nLC II i EASY nLC II al Centre for Omic Sciences, mitjaçant lots, EXP.PL: SE 04/18 Adjudicat 23 d'octubre de 2017 a les 13.30 hores
PL URV.N01.05.01 SE 03/18 Servei d'un veterinari assessor en salut i benestar animal per als estabularis de les facultats de Medicina i Ciències de la Salut i Química de la URV (EXP.: PL URV.N01.05.01 SE 03/18) Adjudicat 22 de setembre de 2017 a les 13,30 hores
EXP. NÚM. PL: URV.N01.05.01 SE 29/17 Servei de manteniment del programari de gestió econòmica (SICAP), EXP.PL: SE 29/17 Adjudicat Negociat sense publicitat d'acord amb l'art. 170 d) del TRLCSP
EXP. NÚM.PL: URV.N01.05.01 SE 19/17 Servei de manteniment dels aparells de ressonància magnètica nuclear Bruker Avance III 500 (500 MHz) i Bruker Avance III 600 (600 MHz) del Servei de Recursos Científics i Tècnics instal·lats al Centre for Omic Sciences , EXP.PL: SE 19/17 Adjudicat Negociat sense publicitat d'acord amb l'art. 170 d) del TRLCSP
EXP.PL: URV.N01.05.01 SE 17/17 Prestació del servei pregunta i del servei del centre d'atenció als usuaris (CAU) a la URV,mitjançant lots, EXP.PL: SE 17/17 Adjudicat 17 de juliol de 2017 a les 13.30 hores

Anterior

Pàgina 4 de 24

Següent


Informació