Universitat Rovira i Virgili. La universitat pública de TarragonaPortada > Empreses i Institucions > Històric de licitacions

Empreses i Institucions

Històric de licitacionsEn aquest apartat podreu consultar l'històric de licitacions dels procediments iniciats abans del 28/09/2020; les adjudicacions dels contractes amb procediment de licitació, i les formalitzacions dels contractes adjudicats per una quantia igual o superior a la dels contractes menors.

Altres licitacions

Serveis

Núm.
Expedient
Descripció Estat de
tramitació
Data límit presentació ofertes
EXP: URV.N01.05.01 SE 10/17 Servei de disseny i implantació de la gestió comercial de captació i de fidelització d’estudiants sobre un CRM salesforce a la URV i la FURV, (Susceptible cofinançatment FEDER), EXP: SE 10/17 Adjudicat 9 de juny de 2017 a les 13.30 hores
PL URV.N01.05.01 SE 08/17 Manteniment del programari de contractació (PLYCA) adquirit per la URV (PL URV.N01.05.01 SE 08/17) Adjudicat Negociat sense publicitat d'acord amb l'art. 170 d) del TRLCSP
EXP.PL: URV.N01.05.01 SE 01/18 Servei de neteja i control de plagues dels edificis, dependències i espais exteriors de la URV, mitjançant lots, EXP.PL: SE 01/18 Adjudicat 8 de maig de 2017 a les 13.30 hores
EXP.PL: URV.N01.05.01 SE 11/17 Servei de tres pòlisses d’assegurances, mitjançant lots, EXP.PL: SE 11/17 Adjudicat 24 d'abril de 2017 a les 13.30 hores
EXP.PL: URV.N01.05.01 SE 40/16 Servei adaptacions del programari de contractació electrònica per integrar amb la plataforma de contractació pública de la Generalitat de Catalunya i el sistema de notificació electrònica de la URV, EXP.PL: SE 40/16 Adjudicat Negociat sense publicitat d'acord l'art.170 d) del TRLCSP
EXP.PL: URV.N01.05.01 SE 36/16 Servei de manteniment i calibratge del espectròmetre de masses MALDI-TOF BRUKER existent al Centre for Omic Sciences de la URV, EXP.PL: SE 36/16 Adjudicat 18 de novembre de 2016 fins a les 13.30 hores
EXP: URV.N01.05.01 SE 01/17 Servei d’assessorament i atenció psicològica per als estudiants de la URV, EXP: SE 01/17 Adjudicat 7 de novembre de 2016 fins a les 13.30 hores
EXP.PL: URV.N01.05.01 SE 23/16 Servei de manteniment i calibratge dels equips de cromatografia existents a la URV, mitjançant lots, EXP. PL: SE 23/16 Adjudicat 28 d'octubre de 2016 fins a les 13.30 hores
EXP. PL: URV.N01.05.01 SE 03/16 Servei de manteniment correctiu dels elements avariats de la criosonda dels aparells d'RMN BRUKER a la URV, EXP. PL: SE 03/16 Adjudicat Negociat sense publicitat d'acord amb l'article 170 d) del TRLCSP
EXP. PL: URV.N01.05.01 SE 02/17 Servei de manteniment preventiu i correctiu d'obra civil dels edificis de la Universitat Rovira i Virgili, EXP. PL: SE 02/17 Adjudicat 28 d'octubre de 2016 fins a les 13.30 hores

Anterior

Pàgina 5 de 24

Següent


Informació