Universitat Rovira i Virgili. La universitat pública de TarragonaPortada > Empreses i Institucions > Històric de licitacions

Empreses i Institucions

Històric de licitacionsEn aquest apartat podreu consultar l'històric de licitacions dels procediments iniciats abans del 28/09/2020; les adjudicacions dels contractes amb procediment de licitació, i les formalitzacions dels contractes adjudicats per una quantia igual o superior a la dels contractes menors.

Altres licitacions

Serveis

Núm.
Expedient
Descripció Estat de
tramitació
Data límit presentació ofertes
PL URV.N01.05.01 SE 21/16 Servei de manteniment dels programaris de gestió de recursos humans (UXXI-RRHH) i de planificació docent i gestió acadèmica (UXXI-ac) de la URV (Exp. PL SE 21/16) Adjudicat Negociat sense publicitat d'acord amb l'art. 170 d) del TRLCSP
EXP. PL: URV.N01.05.01 SE 04/17 Acord marc per a la prestació del servei de gestió i assistència en viatge, EXP .PL: SE 04/17 Adjudicat 20 de setembre de 2016 fins a les 13.30 hores
EXP.PL: URV.N01.05.01 SE 06/17 Prestació del servei d'auditoria econòmica dels comptes anuals de la Universitat Rovira i Virgili i de la Fundació URV i elaboració dels comptes agregats de la URV per als exercicis 2016 i 2017, EXP.PL: SE 06/17 Adjudicat 6 de setembre de 2016 fins a les 13.30 hores
EXP: URV.N01.05.01 SE 03/16 Servei d’avaluació per a l’acreditació internacional de titulacions de l’àmbit de l’enginyeria i la informàtica a la URV, EXP: SE 03/16 Adjudicat Negociat sense publicitat d'acord amb l'art. 170 d) del TRLCSP
EXP. PL: URV.N01.05.01 SE 04/16 Prestació del servei d'adequació, administració i manteniment de las bases de dades corporatives per adequar-se a l'administració electrònica eAdm, EXP. PL: SE 04/16 Adjudicat 28 de juny de 2016 fins a les 13.30 hores
Exp. núm.: URV.N01.05.01 SE 01/16 Servei d’impressió, personalització i subministrament de títols oficials i suplement europeu al títol expedits per la Universitat Rovira i Virgili, tant en format paper com en format electrònic, EXP: SE 01/16 Adjudicat 3 de juny de 2016 a les 13.30 hores
EXP: URV.N01.05.01 SE 02/16 Servei de confecció d’un dossier de premsa digital diari per a la URV, EXP: SE 02/16 Adjudicat 13 d'abril de 2016 a les 13.30 hores
EXP.PL: URV.N01.05.01 SE 19/16 Serveis professionals d'assessorament i assistència fiscal a la Universitat Rovira i Virgili i a la Fundació URV per al compliment de les obligacions tributàries, EXP: PL SE 19/16 Adjudicat 13 d'abril de 2016 a les 13.30 hores
EXP.PL:URV.N01.05.01 SE 22/15 Servei de manteniment del programari de gestió de la recerca (GREC) de la URV, EXP: PL SE 22/15 Adjudicat Negociat sense publicitat d'acord amb l'art. 170 d) del TRLCSP
EXP.PL: URV.N01.05.01 SE 02/16 Servei de manteniment del programari de gestió documental Alfresco de la URV, EXP. PL: SE 02/16 Adjudicat 14 de març de 2016 a les 13.30 hores

Anterior

Pàgina 6 de 24

Següent


Informació