Universitat Rovira i Virgili. La universitat pública de TarragonaPortada > Empreses i Institucions > Històric de licitacions

Empreses i Institucions

Històric de licitacionsEn aquest apartat podreu consultar l'històric de licitacions dels procediments iniciats abans del 28/09/2020; les adjudicacions dels contractes amb procediment de licitació, i les formalitzacions dels contractes adjudicats per una quantia igual o superior a la dels contractes menors.

Altres licitacions

Serveis

Núm.
Expedient
Descripció Estat de
tramitació
Data límit presentació ofertes
EXP. PL: URV.N01.05.01 SE 20/16 Servei de manteniment del programari de gestió de la contractació administrativa (PLYCA) de la URV, EXP: PL SE 20/16 Adjudicat Negociat sense publicitat d'acord amb l'art. 170 d) del TRLCSP
EXP. PL: URV.N01.05.01 SE 19/15 Servei de manteniment i assistència de llicències servidor i dels productes de la llicència campus Microsoft a la Universitat Rovira i Virgili, EXP: PL SE 19/15 Adjudicat 24 de novembre de 2015 a les 13.30 hores
EXP. PL: URV.N01.05.01 SE 17/15 Servei de manteniment del maquinari i programari del fabricant SUN/ORACLE existents a la URV, EXP : PL SE 17/15 Adjudicat 24 de novembre de 2015 a les 13.30 hores
EXP. NÚM. PL: URV.N01.05.01 SE 10/15 Servei d'actualització tecnològica de l'actual sistema Evalos de control de presència de la URV, EXP PL: SE 10/15 Adjudicat Negociat sense publicitat d'acord amb l'art. 170 d) del TRLCSP
EXP.NÚM. PL: URV.N01.05.01 SE 13/15 Servei de manteniment i calibratge dels equips ORBITRAP VELOS PRO ETD, EASY nLC, EXACTIVE HCD I ACCELA 1250 PUMP/AS existents a la URV, EXP: PL SE 13/15 Adjudicat 10 de setembre de 2015 a les 13.30 hores
EXP. PL.: URV.N01. 05.01 SE 09/15 Servei de manteniment del maquinari i programari de SUN/ORACLE a la URV, EXP: PL SE 09/15 Adjudicat 10 de setembre de 2015 a les 13.30 hores
Exp. núm.: PL URV.N01.05.01 SE 06/15 Servei de manteniment del programari de gestió econòmica (SICAP) de la URV, EXP: PL SE 06/15 Adjudicat Negociat sense publicitat d'acord amb l'art. 170 d) del TRLCSP
Exp.PL.: URV.N01.05.01 SE 04/15 Servei de manteniment del programari de tramitació administrativa (openSAT) adquirit per la URV, EXP: PL SE 04/15 Adjudicat Negociat sense publicitat d'acord amb l'art. 170 d) del TRLCSP
Exp PL:URV.N01.05.01 SE 05/15 Servei corresponent a la contractació de dues pòlisses d'assegurances, mitjançant lots, EXP: PL SE 05/15 Adjudicat 29 de maig de 2015 a les 13.30 hores
EXP.PL.: URV.N01.05.00 SE 01/15 Servei de vigilància i seguretat dels edificis de la Universitat Rovira i Virgili, EXP:PL SE 01/15 Adjudicat 30 de març de 2015 a les 13.30 hores

Anterior

Pàgina 7 de 24

Següent


Informació