Universitat Rovira i Virgili. La universitat pública de TarragonaPortada > Empreses i Institucions > Històric de licitacions

Empreses i Institucions

Històric de licitacionsEn aquest apartat podreu consultar l'històric de licitacions dels procediments iniciats abans del 28/09/2020; les adjudicacions dels contractes amb procediment de licitació, i les formalitzacions dels contractes adjudicats per una quantia igual o superior a la dels contractes menors.

Altres licitacions

Subministraments

Núm.
Expedient
Descripció Estat de
tramitació
Data límit presentació ofertes
SU 45/10 Subministrament d'un equip d'anàlisi de mida de partícula i estbilitat de suspensions per al Departament d'Enginyeria Química de la Universitat Rovira i Virgili (Cofinançat FEDER) EXP: SU 45/10 Adjudicat Negociat sense publicitat d'acord amb l'art. 157 f) de la LCSP
SU 54/10 Subministrament de 8 equips multifunció per a diverses ubicacions de la Universitat Rovira i Virgili Adjudicat Negociat sense publicitt d'acord amb l'art. 157 f) de la LCSP
SU 47/10 Subministrament d'un cromatògraf HPLC per al Departament de Química Física i Inorgànica de la Universitat Rovira i Virgili (Cofinançat FEDER), EXP: SU 47/10 Adjudicat Negociat sense publicitat d'acord amb l'art. 157 f) de la LCSP, modificada per la Llei 34/2010, de 5 d’agost
SU 52/10 Subministrament i instal·lació de mobiliari d'oficina destinat a la Unitat Docent de la Universitat Rovira i Virgili al nou hospital Sant Joan de Reus (Mittjançant subhasta electrònica derivada de l'acord marc 2008-6/S01.2009) Adjudicat DATA SUBHASTA ELECTRÒNICA: 17 de novembre de 2010
SU 51/10 Subministrament de tres cadenes de càmeres completes i l’electrònica auxiliar associada per al Departament d'Estudis de Comunicació Adjudicat 4 de gener de 2011 a les 13.30 hores
SU 59/10 Subministrament de pissarres digitals interactives i d'equipament audiovisual i de videoconferència per a la nova Escola Tècnica Superior d'Arquitectura (ETSA) i pel nou Campus de les Terres de l'Ebre Adjudicat 17 de gener de 2011 a les 13.30 hores
SU 46/10 Subministrament d'un equip de calorimetria per al Departament d'Enginyeria Quimica de la URV (Cofinançat FEDER) EXP: SU 46/10 Adjudicat 17 de desembre de 2010 a les 13.30 hores
SU 50/10 Subministrament de 2 equips de cromatografia de gasos amb detecció d’espectrometria de masses per al Departament de Química Analítica i Química Orgànica de la URV Adjudicat 25 de novembre de 2010 fins a les 13.30 hores
SU 41/10 Subministrament de mobiliari per les aules de la Unitat Docent de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut al nou Hospital Universitari Sant Joan de Reus Adjudicat Negociat sense publicitat d'acord amb l'art. 157 f) de la LCSP, modificada per la Llei 34/2010, de 5 d’agost
SU 49/10 Subministrament d'un sistema de caixa de guants amb atmosfera inert i deposició tèrmica de metalls per al Departament d'Enginyeria Electrònica, Electrica i Automàtica Adjudicat 19 de novembre de 2010 fins a les 13:30 hores

Anterior

Pàgina 17 de 25

Següent


Informació