Universitat Rovira i Virgili. La universitat pública de TarragonaPortada > Empreses i Institucions > Històric de licitacions

Empreses i Institucions

Històric de licitacionsEn aquest apartat podreu consultar l'històric de licitacions dels procediments iniciats abans del 28/09/2020; les adjudicacions dels contractes amb procediment de licitació, i les formalitzacions dels contractes adjudicats per una quantia igual o superior a la dels contractes menors.

Altres licitacions

Subministraments

Núm.
Expedient
Descripció Estat de
tramitació
Data límit presentació ofertes
SU 74/09 Subministrament d'un sistema de registre i anàlisi de moviments oculars per al Departament de Psicologia de la URV Adjudicat Negociat sense publicitat d'acord amb art.157 f) de la LCSP
SU 75/09 Subministrament i adaptació de l’electrònica de commutació i connexió, dels servidors del Centre de Processament de Dades de la URV a tegnologia 10 GbEth. Adjudicat 13 de novembre de 2009 a les 13.30 hores
SU 49/09 Subministrament de la senyalització del Campus Sescelades de la URV Adjudicat 13 de novembre de 2009 a les 13.30 hores
SU 72/09 Subministrament per a l’ampliació de la infraestructura d'emmagatzemament de la URV Adjudicat 4 de novembre de 2009 a les 13.30 hores
SU 68/09 Subministrament de 23 ordinadors portàtils per a la URV Adjudicat Negociat sense publicitat d'acord amb l'article 157 f) de la LCSP
SU 67/09 Subministrament, instal·lació i personalització d'accés remot VPN per a una xarxa d'alta capacitat - Universitat Rovira i Virgili - Adjudicat Negociat sense publicitat d'acord amb l'article 157 f) de la LCSP
SU 61/09 Subministrament i instal·lació d'un programari de gestió de xarxa WiFi global de la URV Adjudicat Negociat sense publicitat d'acord amb l'article 157 f) de la LCSP
SU 56/09 Subministrament i instal·lació per a l'actualització de l'entorn SunRay a la Universitat Rovira i Virgili Adjudicat Negociat sense publicitat d'acord amb l'article 157 f) de la LCSP
SU 55/09 Subministrament i instal·lació per l'ampliació de les llicències VMWARE de la Universitat Rovira i Virgili Adjudicat Negociat sense publicitat d'acord amb l'article 157 f) de la LCSP
SU 59/09 Subministrament d'un equip de cromatografia de gasos amb detecció d'expectrometria de masses per al Departament de Química Analítica i Química Orgànica de la URV Adjudicat Negociat sense publicitat d'acord amb l'article 157 f) de la LCSP

Anterior

Pàgina 20 de 25

Següent


Informació