Universitat Rovira i Virgili. La universitat pública de TarragonaPortada > Empreses i Institucions > Històric de licitacions

Empreses i Institucions

Històric de licitacionsEn aquest apartat podreu consultar l'històric de licitacions dels procediments iniciats abans del 28/09/2020; les adjudicacions dels contractes amb procediment de licitació, i les formalitzacions dels contractes adjudicats per una quantia igual o superior a la dels contractes menors.

Altres licitacions

Subministraments

Núm.
Expedient
Descripció Estat de
tramitació
Data límit presentació ofertes
EXP.PL:URV.N01.04.01 SU 27/18 Subministrament de les llicències Liferay DXP i Liferay Enterprise Search per al Servei de Recursos Informàtics i TIC de la URV, mitjançant lots, EXP.PL: SU 27/18 Adjudicat 10 de desembre de 2018 a les 13.30 hores
EXP.PL:URV.N01.04.01 SU 39/18 Subministrament d'un simulador de pacient per al Departament de Medicina i Cirurgia de la URV, EXP.PL: SU 39/18 Adjudicat Negociat sense publicitat d'acord l'art.168 a) 2n) de la LCSP
EXP: URV N01.04.01 SU 06/18 Contracte derivat de l’Acord marc subministrament d’equips audiovisuals i per a la prestació dels serveis associats a determinats equips o esdeveniments per a la URV,CSUC (16/31), EXP: SU 06/18 Adjudicat 16 de novembre de 2018 a les 13.30 hores
EXP: URV.N01.04.01 SU 05/18 Subministrament i actualització de llicències de productes de la “SUITE ATLASSIAN” del contracte basat de l’acord marc, amb referència d’expedient del CSUC (17/17), EXP: SU 05/18 Adjudicat 27 de setembre de 2018 a les 13.30 hores
URV.N01.04.01 SU 02/18 Subministrament d'ordinadors personals per a la URV,mitjançant lots (URV.N01.04.01 SU 02/18) Adjudicat 13 de juliol de 2018
EXP.PL: URV.N01.04.01 SU 35/18 Subministrament de quatre servidors de càlcul per al Departament d'Enginyeria Mecànica de la URV, (susceptible cofinançament FEDER), EXP PL: SU 35/18 Adjudicat 31 d'agost de 2018 fins a les 13.30 hores
EXP. PL: URV.N01.04.01 SU 26/18 Subministrament d’animals de laboratori per al Departament de Bioquímica i Biotecnologia de la URV, (susceptible cofinançament FEDER), EXP.PL: SU 26/18 Adjudicat 22 de juny de 2018 a les 13.30 hores
EXP.PL:URV.N01.04.01 SU 19/18 Subministrament de dues màquines refredadores per a l'edifici E4 (Campus Sescelades) de la URV, EXP.PL: SU 19/18 Adjudicat 7 de març de 2018 fins a les 13.30 hores
EXP: URV.N01.04.01 SU 01/18 Subministrament de dos lasers d'estat sòlid de 532 NM per al Departament d'Enginyeria Mecànica de la URV, (susceptible cofinançament FEDER), EXP: SU 01/18 Adjudicat 22 de febrer de 2018, fins a les 13.30 hores
EXP.PL: URV.N01.04.01 SU 18/18 Subministrament i implantació d'un nou sistema informàtic de gestió de la recerca i econòmica a la URV, EXP.PL: SU 18/18 Adjudicat 1 de febrer de 2018 a les 13.30 hores

Anterior

Pàgina 4 de 25

Següent


Informació