Universitat Rovira i Virgili. La universitat pública de TarragonaPortada > Empreses i Institucions > Històric de licitacions

Empreses i Institucions

Històric de licitacionsEn aquest apartat podreu consultar l'històric de licitacions dels procediments iniciats abans del 28/09/2020; les adjudicacions dels contractes amb procediment de licitació, i les formalitzacions dels contractes adjudicats per una quantia igual o superior a la dels contractes menors.

Altres licitacions

Subministraments

Núm.
Expedient
Descripció Estat de
tramitació
Data límit presentació ofertes
EXP.PL: URV.N01.04.01 SU 35/17 Subministrament d'equipament per al balanceig de dades a la xarxa de la URV i serveis associats, EXP.PL: SU 35/17 Adjudicat 9 de gener de 2018 a les 13.30 hores
EXP.PL URV.N01.04.01 SU 16/18 Subministrament del dret de desplegament il·limitat de productes Oracle a la Universitat Rovira i Virgili, EXP. PL: SU 16/18 Adjudicat 23 de novembre bre de 2017 a les 13.30 hores
Exp.:URV.N01.04.01 SU 15/17 Contractació derivada del suministrament d'ordinadors personals per a la URV, mitjançant quatre lots, EXP: SU 15/17 Adjudicat Derivat d'un acord marc
EXP: URV.N01.04.01 SU 16/17 Subministrament d’un sistema de mesura d’eficiència quàntica externa (EQE) en il·luminació constant de cèl·lules solars i fotodetectors per al Departament D’enginyeria Electrònica, Elèctrica i Automàtica de la URV (Cofinançat FEDER), EXP: SU 16/17 Adjudicat 24 de novembre de 2017 a les 13.30 hores
EXP.PL: URV.N01.04.01 SU 06/18 Acord marc per al subministrament de material d’oficina, paper i consumibles informàtics (cartutxos tinta i tòner) per a la URV, EXP.PL: SU 06/18 Adjudicat 27 de setembre de 2017 a les 13.30 hores
EXP.PL: URV.N01.04.01 SU 22/17 Subministrament de l’ampliació de l’actual centraleta de telefonia IP per implementar la funcionalitat de distribució automàtica de trucades, EXP.PL: SU 22/17 Adjudicat 31 d'agost de 2017 a les 13.30 hores
EXP: URV.N01.04.01 SU 13/17 Subministrament de l’ampliació d’un espectròmetre quantamaster-40 per al Departament d’ Enginyeria Electrònica, Elèctrica i Automàtica (DEEEA) de la URV, (cofinançat FEDER), EXP: SU 13/17 Adjudicat 10 de juliol de 2017 a les 13.30 hores
EXP: URV.N01.04.01 SU 12/17 Subministrament d'un equip de PCR a temps real, per al Departament de Bioquímica i Biotecnologia de la URV (susceptible cofinançament FEDER), EXP: SU 12/17 Adjudicat 3 de juliol de 2017 a les 13.30 hores
EXP: URV.N01.04.01 SU 09/17 Subministrament d'un cromatògraf de gasos acoblat a un espectròmetre de masses per al Departament de Química Analítica i Química Orgànica de la URV, (cofinançat FEDER), EXP: SU 09/17 Adjudicat 11 de juliol de 2017 a les 13.30 hores
EXP: URV.N01.04.01 SU 14/17 Subministrament d'una serra de tall d'alta precisió per al Departament de Química Física i Inorgànica de la URV,(susceptible cofinançament FEDER), EXP: SE 14/17 Adjudicat 26 de juny de 2017 a les 13.30 hores

Anterior

Pàgina 5 de 25

Següent


Informació