Universitat Rovira i Virgili. La universitat pública de TarragonaPortada > Empreses i Institucions > Històric de licitacions

Empreses i Institucions

Històric de licitacionsEn aquest apartat podreu consultar l'històric de licitacions dels procediments iniciats abans del 28/09/2020; les adjudicacions dels contractes amb procediment de licitació, i les formalitzacions dels contractes adjudicats per una quantia igual o superior a la dels contractes menors.

Altres licitacions

Subministraments

Núm.
Expedient
Descripció Estat de
tramitació
Data límit presentació ofertes
EXP: URV.N01.04.01 SU 08/17 Subministrament dels elements constitutius d’una planta pilot (SKID) d’oxidació avançada per al Departament d’Enginyeria Química de la Universitat Rovira i Virgili, mitjançant lots, (Susceptible cofinançatment FEDER), EXP: SU 08/17 Adjudicat 9 de juny de 2017 a les 13.30 hores
EXP: URV.N01.04.01 SU 11/17 Subministrament d’una impressora per a la deposició de materials per al Departament d’Enginyeria Electrònica, Elèctrica i Automàtica, de la URV, (Cofinançat FEDER), EXP: SU 11/17 Adjudicat 9 de juny de 2017 a les 13.30 hores
EXP: URV.N01.04.01 SU 07/17 Subministrament d’una serra de tall d’alta precisió per al Departament de Química Física i Inorgànica de la URV, (Susceptible confinançament FEDER), EXP: SE 07/17 Adjudicat 28 d'abril de 2017 a les 13.30 hores
EXP: URV.N01.04.01 SU 06/17 Subministrament d’equipament informàtic per a càlcul intensiu per al Departament de Química Física i Inorgànica de la Universitat Rovira i Virgili (Cofinançat FEDER) EXP: SU 06/17 Adjudicat 28 d'abril de 2017 a les 13.30 hores
EXP.PL: URV.N01.05.04.01 SU 13/17 Subministrament i distribució de les carpetes pels estudiants de la Universitat Rovira i Virgili, pels cursos 2017/2018 i 2018/2019, EXP.PL: SU 13/17 Adjudicat 3 d'abril de 2017 a les 13.30 hores
EXP: URV.N01.04.01 SU 03/17 Subministrament d'un calorímetre diferencial de rastreig per al Departament de Química Analítica i Química Orgànica de la URV, (Susceptible cofinançatment FEDER), EXP: SU 03/17 Adjudicat 14 de març de 2017 a les 13.30 hores
EXP: URV.N01.04.01 SU 02/17 Subministrament d'una serra de tall d'alta precisió per al Departament de Química Física i Inorgànica de la URV, (Susceptible cofinançatment FEDER), EXP: SU 02/17 Adjudicat 14 de març de 2017 a les 13.30 hores
EXP.PL: URV.N01.04.01 SU 27/16 Subministrament, implantació i parametrització d'un sistema de cerca basat en Google Search Appliance (GSA), EXP.PL: SU 27/16 Adjudicat 28 d'octubre de 2016 fins a les 13.30 hores
EXP: URV.N01 04.01 SU 07/16 Subministrament d’un equip de microones per al Departament d’Enginyeria Química de la URV,(Susceptible cofinançatment FEDER), EXP: SU 07/16 Adjudicat 17 d'octubre de 2016 fins a les 13.30 hores
EXP.PL: URV.N01.04.01 SU 30/16 Subministrament i instal·lació de mobiliari per a les noves estructures de gestió dels campus de la URV, DERIVAT ACORD MARC, EXP. PL: SU 30/16 Adjudicat Negociat sense publicitat d'acord amb l'art. 198 del TRLCSP

Anterior

Pàgina 6 de 25

Següent


Informació