Universitat Rovira i Virgili. La universitat pública de TarragonaPortada > Empreses i Institucions > Històric de licitacions

Empreses i Institucions

Històric de licitacionsEn aquest apartat podreu consultar l'històric de licitacions dels procediments iniciats abans del 28/09/2020; les adjudicacions dels contractes amb procediment de licitació, i les formalitzacions dels contractes adjudicats per una quantia igual o superior a la dels contractes menors.

Altres licitacions

Subministraments

Núm.
Expedient
Descripció Estat de
tramitació
Data límit presentació ofertes
EXP.PL: URV.N01.04.01 SU 12/16 Acord marc per al subministrament de material d’oficina, paper i consumibles informàtics (cartutxos tinta i tòners) per a la Universitat Rovira i Virgili, EXP: PL SU 12/16 Adjudicat 10 de etembre de 2015 a les 13.30 hores
EXP:URV.N01.04.01 SU 06/15 Subministrament d’equipament audiovisual per a diferents centres i departaments de la URV, EXP: SU 06/15 Adjudicat 3 de juliol de 2015 a les 13:30 hores
EXP: URV.N01.04.01 SU 4/15 Subministrament d’un analitzador de mida de partícules i potencial Z per al Departament d’Enginyeria Electrònica, Elèctrica i Automàtica de la URV, (Cofinançat FEDER), EXP: SU 04/15 Adjudicat 28 de maig de 2015 a les 13.30 hores
URV.N01.04.01 SU 5/15 Subministrament d'un microones per síntesi hidrotermal i solvotermal per al Departament de Química Física i Inorgànica de la URV,(cofinançat FEDER), EXP: SU 05/15 Adjudicat 22 d'abril de 2014 a les 13.30 hores
EXP. PL:URV.N01.04.01 SU 02/15 Subministrament d'infraestructura tecnològica en ciències òmiques per a la recerca i la trasferència en l'àmbit de la nutrició i salut (Cofinançat FEDER), EXP: PL SU 02/15 Adjudicat 29 de juny de 2015 a les 13.30 hores
SU 18/14 Subministrament de l'accés a la base de dades de coneixement de Gartner (SU 18/14) Adjudicat Negociat sense publicitat d'acord amb l'art. 170 d) del TRLCSP
SU 19/14 Acord marc de subministrament de material fungible de laboratori per a tècniques de genoma i de transcriptòmica per al Servei de Recursos Científics i Tècnics (SRCiT) de la URV, EXP: SU 19/14 Adjudicat 16 de setembre de 2014, a les 13:30 hores
SU 16/14 Subministrament d'un analitzador d'espectres per al Departament de Química Física i Inorgànica de la URV, EXP: SU 16/14 Adjudicat 4 de juliol de 2014 a les 13.30 hores
SU 12/14 Subministrament d'un analitzador d'espectres per al Departament de Química Física i Inorgànica de la URV, EXP: SU 12/14 Adjudicat 25 d'abril de 2014 a les 13.30 hores
SU 11/14 (CSUC-2014) (Còdi expedient del CSUC: 1/14) Subministrament d'energia elèctrica del "Grup de compra CSUC-2014" (SU 11/14) Adjudicat

Anterior

Pàgina 8 de 25

Següent


Informació