Universitat Rovira i Virgili. La universitat pública de TarragonaPortada > Empreses i Institucions > Històric de licitacions

Empreses i Institucions

Històric de licitacionsEn aquest apartat podreu consultar l'històric de licitacions dels procediments iniciats abans del 28/09/2020; les adjudicacions dels contractes amb procediment de licitació, i les formalitzacions dels contractes adjudicats per una quantia igual o superior a la dels contractes menors.

Altres licitacions

Obres

Núm.
Expedient
Descripció Estat de
tramitació
Data límit presentació ofertes
OB 28/12 Obres de reforma parcial de les instal·lacions de climatització i ventilació de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut Adjudicat Negociat sense publicitat d'agort amb l'art. 171 d) del TRLCSP
OB 19/12 Obres per a l'adequació d'espai per a despatxos a l'edifici del Rectorat de la Universitat Rovira i Virgili Adjudicat Negociat sense publicitat d'acort a l'art. 171 d) del TRLCSP
OB 20/12 Obres d'instal·lació d'un sistema de control pels circuits de climatització, enllumenat i monitorització del consum elèctric en els edificis de les Facultats de Química i Enologia de la Universitat Rovira i Virgili Adjudicat Negociat sense publicitat d'acord amb l'article 171 d) del TRLCSP
OB 30/12 Obres d’urbanització del sector G11 a la zona universitària Mas Vila Barberà etapa 01 al Campus Bellisens de la URV, EXP: OB 30/12 Adjudicat 30 d'abril de 2012 fins a les 13.30 hores
OB 52/11 Obres per a la construcció dels centres de seccionament i mesura i de transformació en l'edifici del Parc Científic i Tecnològic de Nutrició i Salut de la Universitat Rovira i Virgili (Cofinançat FEDER), EXP:OB 52/11 Adjudicat Negociat sense publicitat d'acord amb l'art. 155 d) de la LCSP
OB 12/11 Obres corrsponents a les instal·lacions especials per a l'equipament científic del Centre d'R+D+I en Nutrició i Salut al Campus Bellisens, complementàries del projecte executiu d'obra civil i instal·lacions (Cofinançat FEDER), EXP: OB 12/11 Adjudicat Negociat sense publicitat d'acord amb l'art. 155 b) de la LCSP
OB 48/11 Obres de reforma i ampliació de l'Escola Universitària de Turisme i Oci- Geografia de la URV a Vila-Seca i els treballs facultatius de direcció d'obra, direcció d'execució de les obres, seguiment del programa de control de qualitat, coordinació de se Adjudicat 16 de setembre de 2011 a les 13.30 hores
OB 55.2/10 Obres de l'adequació de la biblioteca a Centre de recursos per a l'aprenentatge i la investigació (CRAI) - FASE 2: Acondicionament i millora de les instal·lacions del nou crai al Campus Sescelades Adjudicat Negociat sense publicitat d'acord amb l'art. 155 d) de la LCSP
OB 55/10 Obres d'adequació de la biblioteca a Centre de recursos per a l'aprenentatge i la investigació (CRAI) - FASE 1: Obres de reforma interior i nova distribució de l'actual edifici de la biblioteca del Campus Sescelades Adjudicat Negociat sense publicitat d'acord amb l'art. 155 d) de la LCSP
OB 23/11 Obres per a la reparació dels coronaments i remats metàl·lics de planxa d'acer de les cobertes de diferents edificis de la Universitat Rovira i Virgili Adjudicat Negociat sense publicitat d'acord amb l'art. 155 d) de la LCSP

Anterior

Pàgina 2 de 6

Següent


Informació