Universitat Rovira i Virgili. La universitat pública de TarragonaPortada > Empreses i Institucions > Històric de licitacions

Empreses i Institucions

Històric de licitacionsEn aquest apartat podreu consultar l'històric de licitacions dels procediments iniciats abans del 28/09/2020; les adjudicacions dels contractes amb procediment de licitació, i les formalitzacions dels contractes adjudicats per una quantia igual o superior a la dels contractes menors.

Altres licitacions

Contracte privat

Núm.
Expedient
Descripció Estat de
tramitació
Data límit presentació ofertes
EXP: URV.N02.00.00 CP 17/17 Alienació de béns mobles, consistents en material d’impressió propietat de la Universitat Rovira i Virgili, EXP: CP 17/17 Adjudicat 26 de gener de 2018 fins a les 13.30 hores
EXP: URV.N02.00.00 CP 05/17 Alienació de béns mobles, consistents en material d’impressió propietat de la Universitat Rovira i Virgili,EXP: CP 05/17 Adjudicat 8 de juny de 2017 a les 13.30 hores
URV.N02.00.00 CP 3/15 Atorgament d’un dret de superfície, per a la construcció i explotació d’una residència universitària i un equipament esportiu, EXP: CP 03/15 Adjudicat 23 de març de 2015 a les 13.30 hores

Anterior

Pàgina 1 de 1

  • 1

Següent


Informació