Universitat Rovira i Virgili. La universitat pública de TarragonaPortada > Full Oficial de la URV

Full Oficial de la URV

Núm. 94518 de gener de 2021


Convocatòries públiques

Convocatòries de places > Places de PDI

Convocatòria per la contractació d'un/a investigador/a postdoctoral, Departament de Química Física i Inorgànica

Data de publicació: 18-01-2021 13:28:48

Convocatòries de places > Places de PDI

Convocatòria per la contractació d'un/a investigador/a ordinari/ària, Departament d'Enginyeria Informàtica i Matemàtiques

Data de publicació: 18-01-2021 13:24:22

Convocatòries de places > Places de PDI

Convocatòria de Personal Docent i Investigador Contractat Temporal (Professorat Lector)

Data de publicació: 18-01-2021 11:37:58

Eleccions

Resolució del director del Departament de Geografia de data 18 de gener de 2021, per la qual es convoquen eleccions a representants del Consell del Departament de Geografia corresponents al col·lectiu d’estudiants

Data d'aprovació 18-01-2021

Data de publicació: 18-01-2021 00:00:00

Descarregar document (Publicació: 18-01-2021 00:00:00)

Eleccions

Resolució del director del Departament de Medicina i Cirurgia, de data 18 de gener de 2021, per la qual es convoquen eleccions a representants del Consell del Departament de Medicina i Cirurgia corresponents als col·lectius de professorat associat, investigadors en formació i estudiants

Data d'aprovació 18-01-2021

Data de publicació: 18-01-2021 00:00:00

Descarregar document (Publicació: 18-01-2021 00:00:00)

Eleccions

Resolució del director del Departament de Ciències Mèdiques Bàsiques, de data 18 de gener de 2021, per la qual es convoquen eleccions a representants del Consell del Departament de Ciències Mèdiques Bàsiques corresponents als col·lectius de professorat no doctor, investigadors en formació i estudiants

Data d'aprovació 18-01-2021

Data de publicació: 18-01-2021 00:00:00

Descarregar document (Publicació: 18-01-2021 00:00:00)

Eleccions

Resolució del degà de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut, de data 18 de gener de 2021, per la qual es convoquen eleccions a representants de la Junta de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut corresponents als col·lectius de professorat permanent, professorat no permanent, estudiants i personal d’administració i serveis

Data d'aprovació 18-01-2021

Data de publicació: 18-01-2021 00:00:00

Descarregar document (Publicació: 18-01-2021 00:00:00)

Eleccions

Resolució del director del Departament de Psicologia, de data 18 de gener de 2021, per la qual es convoquen eleccions a representants del Consell del Departament de Psicologia corresponents als col·lectius d’estudiants i PDI

Data d'aprovació 18-01-2021

Data de publicació: 18-01-2021 00:00:00

Descarregar document (Publicació: 18-01-2021 00:00:00)

Eleccions

Resolució del director del Departament de Gestió d’Empreses, de data 18 de gener de 2021, per la qual es convoquen eleccions a representants del Consell del Departament de Gestió d’Empreses, corresponents als col·lectius de personal docent i investigador i estudiants

Data d'aprovació 18-01-2021

Data de publicació: 18-01-2021 00:00:00

Descarregar document (Publicació: 18-01-2021 00:00:00)

Eleccions

Resolució de la directora del Departament de Pedagogia, de data 18 de gener de 2021, per la qual es convoquen eleccions a representants del Consell del Departament de Pedagogia corresponents als col·lectius d’estudiants i PDI

Data d'aprovació 18-01-2021

Data de publicació: 18-01-2021 00:00:00

Descarregar document (Publicació: 18-01-2021 00:00:00)

Eleccions

Resolució del director del Departament d’Enginyeria Química, de data 18 de gener de 2021, per la qual es convoquen eleccions a representants del Consell del Departament d’Enginyeria Química corresponents als col·lectius de PDI no doctor, investigadors en formació i estudiants.

Data d'aprovació 18-01-2021

Data de publicació: 18-01-2021 00:00:00

Descarregar document (Publicació: 18-01-2021 00:00:00)

Eleccions

Resolució de la directora del Departament d’Enginyeria Mecànica, de data 18 de gener de 2021, per la qual es convoquen eleccions a representants del Consell del Departament d’Enginyeria Mecànica corresponents als col·lectius de PDI no doctor a temps parcial i estudiants

Data d'aprovació 18-01-2021

Data de publicació: 18-01-2021 00:00:00

Descarregar document (Publicació: 18-01-2021 00:00:00)

Eleccions

Resolució del degà de la Facultat de Ciències de l’Educació i Psicologia, de data 18 de gener de 2021, per la qual es convoquen eleccions a representants de la Junta de la Facultat de Ciències de l’Educació i Psicologia. corresponents als col·lectius d’estudiants, PAS i PDI.

Data d'aprovació 18-01-2021

Data de publicació: 18-01-2021 00:00:00

Descarregar document (Publicació: 18-01-2021 00:00:00)

Eleccions

Resolució del director del Departament d’Economia, de data 18 de gener de 2021, per la qual es convoquen eleccions a representants del Consell del Departament d’Economia, corresponents als col·lectius de personal docent i investigador i estudiants

Data d'aprovació 18-01-2021

Data de publicació: 18-01-2021 00:00:00

Descarregar document (Publicació: 18-01-2021 00:00:00)

Eleccions

Resolució del degà de la Facultat d’Economia i Empresa, de data 18 de gener de 2021, per la qual es convoquen eleccions a representants de la Junta de la Facultat d’Economia i Empresa, corresponents als col·lectius de personal docent i investigador, personal d’administració i serveis i estudiants

Data d'aprovació 18-01-2021

Data de publicació: 18-01-2021 00:00:00

Descarregar document (Publicació: 18-01-2021 00:00:00)

Eleccions

Resolució de la directora de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Química, de data 18 de gener de 2021, per la qual es convoquen eleccions a representants de la Junta de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Química corresponents als col·lectius de PDI, PAS i Estudiants

Data d'aprovació 18-01-2021

Data de publicació: 18-01-2021 00:00:00

Descarregar document (Publicació: 18-01-2021 00:00:00)

Eleccions

Resolució de la rectora de la Universitat Rovira i Virgili, de data 18 de gener de 2021, per la qual es convoquen eleccions a representants del Claustre Universitari corresponents al col·lectiu d’estudiants.

Data d'aprovació 18-01-2021

Data de publicació: 18-01-2021 00:00:00

Descarregar document (Publicació: 18-01-2021 00:00:00)

Eleccions

Resolució del director del Departament d’Història i Història de l’Art, de data 18 de gener de 2021, per la qual es convoquen eleccions a representants del Consell del Departament d’Història i Història de l’Art corresponents als col·lectius de professorat a temps parcial no doctor, investigadors en formació i estudiants

Data d'aprovació 18-01-2021

Data de publicació: 18-01-2021 00:00:00

Descarregar document (Publicació: 18-01-2021 00:00:00)

Eleccions

Resolució de la directora del Departament d’Antropologia, Filosofia i Treball Social, de data 18 de gener de 2021, per la qual es convoquen eleccions a representants del Consell del Departament d’Antropologia, Filosofia i Treball Social, corresponents als col·lectius de professorat no doctor i estudiants

Data d'aprovació 18-01-2021

Data de publicació: 18-01-2021 00:00:00

Descarregar document (Publicació: 18-01-2021 00:00:00)

Eleccions

Resolució del director de l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura, de data 18 de gener de 2021, per la qual es convoquen eleccions a representants de la Junta de l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura corresponents als col·lectius d’estudiants, PDI i PAS

Data d'aprovació 18-01-2021

Data de publicació: 18-01-2021 00:00:00

Descarregar document (Publicació: 18-01-2021 00:00:00)

Eleccions

Resolució de la degana de Facultat d’Infermeria, de data 18 de gener de 2021, per la qual es convoquen eleccions de representants a la Junta de la Facultat d’Infermeria corresponents als col·lectius de PDI no permanent, estudiants i PAS

Data d'aprovació 18-01-2021

Data de publicació: 18-01-2021 00:00:00

Descarregar document (Publicació: 18-01-2021 00:00:00)

Eleccions

Resolució de la degana de la Facultat de Química de data 18 de gener de 2021, per la qual es convoquen eleccions de representants a la Junta de la Facultat de Química corresponents als col·lectius d’estudiants, PAS i PDI, les quals se celebraran els dies 23, 24 i 25 de febrer de 2021

Data d'aprovació 18-01-2021

Data de publicació: 18-01-2021 00:00:00

Descarregar document (Publicació: 18-01-2021 00:00:00)

Eleccions

Resolució del director de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria, de data 18 de gener de 2021, per la qual es convoquen eleccions a representants de la Junta de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria corresponents als col·lectius de personal docent i investigador, de personal d’administració i serveis i d’estudiants.

Data d'aprovació 18-01-2021

Data de publicació: 18-01-2021 00:00:00

Descarregar document (Publicació: 18-01-2021 00:00:00)

Eleccions

Resolució de la directora del Departament de Filologia Catalana, de data 18 de gener de 2021, per la qual es convoquen eleccions a representants del Consell del Departament de Filologia Catalana corresponent al col·lectiu d’estudiants.

Data d'aprovació 18-01-2021

Data de publicació: 18-01-2021 00:00:00

Descarregar document (Publicació: 18-01-2021 00:00:00)

Eleccions

Resolució del degà de la Facultat d’Enologia, de data 18 de gener de 2021, per la qual es convoquen eleccions a representants de la Junta de la Facultat d’Enologia corresponents als col·lectius de personal docent i investgador (professorat contractat a temps parcial, investigadors, becaris d’investigació), PAS i estudiants

Data d'aprovació 18-01-2021

Data de publicació: 18-01-2021 00:00:00

Descarregar document (Publicació: 18-01-2021 00:00:00)

Eleccions

Resolució de la directora del Departament d’Estudis de Comunicació, de data 18 de gener de 2021, per la qual es convoquen eleccions a representants del Consell del Departament d’Estudis de Comunicació corresponent al col·lectiu d’estudiants

Data d'aprovació 18-01-2021

Data de publicació: 18-01-2021 00:00:00

Descarregar document (Publicació: 18-01-2021 00:00:00)

Eleccions

Resolució de la directora del Departament d’Infermeria, de data 18 de gener de 2021, per la qual es convoquen eleccions de representants del Consell del Departament d’Infermeria corresponents als col·lectius de PDI no permanent no doctors, investigadors en formació i estudiants

Data d'aprovació 18-01-2021

Data de publicació: 18-01-2021 00:00:00

Descarregar document (Publicació: 18-01-2021 00:00:00)

Eleccions

Resolució de la degana de la Facultat de Turisme i Geografia, de data 18 de gener de 2021, per la qual es convoquen eleccions a representants de la Junta de la Facultat de Turisme i Geografia corresponents al col·lectiu d’estudiants.

Data d'aprovació 18-01-2021

Data de publicació: 18-01-2021 00:00:00

Descarregar document (Publicació: 18-01-2021 00:00:00)

Eleccions

Resolució del director del Departament de Química Analítica i Química Orgànica, de data 18 de gener de 2021, per la qual es convoquen eleccions de representants al Consell del Departament de Química Analítica i Química Orgànica corresponents als col·lectius d’estudiants i de PDI, les quals se celebraran els dies 23, 24 i 25 de febrer de 2021

Data d'aprovació 18-01-2021

Data de publicació: 18-01-2021 00:00:00

Descarregar document (Publicació: 18-01-2021 00:00:00)

Eleccions

Resolució de la directora del Departament de Filologies Romàniques, de data 18 de gener de 2021, per la qual es convoquen eleccions a representants del Consell del Departament de Filologies Romàniques corresponents als col·lectius de professorat no doctor, PDI en formació i estudiants

Data d'aprovació 18-01-2021

Data de publicació: 18-01-2021 00:00:00

Descarregar document (Publicació: 18-01-2021 00:00:00)

Eleccions

Resolució de la degana de la Facultat de Lletres, de data 18 de gener de 2021, per la qual es convoquen eleccions a representants de la Junta de la Facultat de Lletres corresponents als col·lectius de professorat amb vinculació permanent, professorat amb vinculació no permanent, personal d’administració i serveis i estudiants

Data d'aprovació 18-01-2021

Data de publicació: 18-01-2021 00:00:00

Descarregar document (Publicació: 18-01-2021 00:00:00)

Eleccions

Resolució del director del Departament d’Estudis Anglesos i Alemanys, de data 18 de gener de 2021, per la qual es convoquen eleccions a representants del Consell del Departament d’Estudis Anglesos i Alemanys corresponents als col·lectius de professorat no doctor, investigadors en formació i estudiants

Data d'aprovació 18-01-2021

Data de publicació: 18-01-2021 00:00:00

Descarregar document (Publicació: 18-01-2021 00:00:00)

Eleccions

Resolució del director del Campus de les Terres de l’Ebre de data 18 de gener de 2021, per la qual es convoquen eleccions a representants de la Comissió de Coordinació del Campus de les Terres de l’Ebre corresponents al col·lectiu d’estudiants.

Data d'aprovació 18-01-2021

Data de publicació: 18-01-2021 00:00:00

Descarregar document (Publicació: 18-01-2021 00:00:00)

Eleccions

Resolució del director del Departament d’Enginyeria Informàtica i Matemàtiques, de data 18 de gener de 2021, per la qual es convoquen eleccions a representants del Consell del Departament d’Enginyeria Informàtica i Matemàtiques, corresponents als col·lectius de personal docent i investigador i d’estudiants

Data d'aprovació 18-01-2021

Data de publicació: 18-01-2021 00:00:00

Descarregar document (Publicació: 18-01-2021 00:00:00)

Eleccions

Resolució del director del Departament d’Enginyeria Electrònica, Elèctrica i Automàtica, de data 18 de gener de 2021, per la qual es convoquen eleccions a representants del Consell del Departament d’Enginyeria Electrònica, Elèctrica i Automàtica, corresponents als col·lectius de personal docent i nvestigador i d’estudiants

Data d'aprovació 18-01-2021

Data de publicació: 18-01-2021 00:00:00

Descarregar document (Publicació: 18-01-2021 00:00:00)

Eleccions

Resolució de la directora del Departament de Bioquímica i Biotecnologia, de data 18 de gener de 2021, per la qual es convoquen eleccions de representants al Consell del Departament de Bioquímica i Biotecnologia corresponents als col·lectius d’estudiants i de PDI

Data d'aprovació 18-01-2021

Data de publicació: 18-01-2021 00:00:00

Descarregar document (Publicació: 18-01-2021 00:00:00)

Eleccions

Resolució del director del Departament de Química Física i Inorgànica, de data 18 de gener de 2021, per la qual es convoquen eleccions de representants al Consell del Departament de Química Física i Inorgànica corresponents als col·lectius d’estudiants i de PDI

Data d'aprovació 18-01-2021

Data de publicació: 18-01-2021 00:00:00

Descarregar document (Publicació: 18-01-2021 00:00:00)


Informació

  • Associació Catalana d'Universitats Públiques.
  • Generalitat de Catalunya. Departament d'Innovació, Universitats i Empresa.
  • Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya.
  • Gobierno de España. Ministerio de Educación y Ciencia.
  • Xarxa Vives d'Universitats.
  • Universia.

© 2008 Universitat Rovira i Virgili