Universitat Rovira i Virgili. La universitat pública de TarragonaPortada > Full Oficial de la URV

Full Oficial de la URV

Núm. 71720 de mar de 2019


Càrrecs i personal

Resolució de la rectora de la Universitat Rovira i Virgili, de data 4 de març de 2019, per la qual es nomena el Dr. Ferran Mañé Vernet adjunt per a l’Ocupabilitat de la Universitat Rovira i Virgili amb efectes de dia 1 de març de 2019 amb els objectius i funcions establerts en l’annex a aquesta Resolució i amb el complement salarial equivalent a un degà o degana o director o directora de centre.

Data d'aprovació 28-02-2019

Data de publicació: 20-03-2019 00:00:00

Descarregar document (Publicació: 20-03-2019 00:00:00)

Convocatòries públiques

Convocatòries de places > Places de PAS

Contractació d'un tècnic o tècnica auxiliar de suport a un projecte de recerca a temps parcial, grup III. Departament de Ciències Mèdiques Bàsiques.

Data de publicació: 20-03-2019 13:15:14


Informació

  • Associació Catalana d'Universitats Públiques.
  • Generalitat de Catalunya. Departament d'Innovació, Universitats i Empresa.
  • Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya.
  • Gobierno de España. Ministerio de Educación y Ciencia.
  • Xarxa Vives d'Universitats.
  • Universia.

© 2008 Universitat Rovira i Virgili