Universitat Rovira i Virgili. La universitat pública de TarragonaPortada > Full Oficial de la URV

Full Oficial de la URV

Núm. 900 4 d'agost de 2020


Disposicions generals i acords

Consell de Govern > Formació

Acord CG/2020/4/7, de 5 de juny, del Consell de Govern, pel qual s’aprova la modificació de la Normativa acadèmica de grau i màster del curs 2020-21 amb l’esmena proposada de reconeixement d’un crèdit per als subdelegats de classe i també amb la incorporació de l’últim document oficial de la Generalitat de Catalunya sobre el curs vinent emès el 5 de juny de 2020

Data d'aprovació 05-06-2020

Data de publicació: 04-08-2020 00:00:00

Descarregar document (Publicació: 04-08-2020 00:00:00)

Convocatòries públiques

Concursos i anuncis

Basat de l’Acord marc d'homologació de proveïdors de programari i serveis associats per a les entitats que formen el grup de compra del Lot 11 Subministrament de Llicències Red Hat i serveis associats d l'Exp: CSUC 18/04, EXP.PL: BAM-SU 39/20

Data de publicació: 04-08-2020 10:30:42

Concursos i anuncis

Basat de l’Acord marc per a l’homologació de proveïdors d’equips amb sistema operatiu IOS o MacOS, d’equips portàtils i altres (Lot 1) ( CSUC 19/05),EXP: BAM-SU 37/19

Data de publicació: 04-08-2020 10:21:48


Informació

  • Associació Catalana d'Universitats Públiques.
  • Generalitat de Catalunya. Departament d'Innovació, Universitats i Empresa.
  • Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya.
  • Gobierno de España. Ministerio de Educación y Ciencia.
  • Xarxa Vives d'Universitats.
  • Universia.

© 2008 Universitat Rovira i Virgili