Universitat Rovira i Virgili. La universitat pública de TarragonaPortada > Full Oficial de la URV

Full Oficial de la URV

Núm. 1281 4 de desembre de 2023


Convocatòries públiques

Convocatòries de places > Places de PDI

Concurs públic per a formar part de les borses d’aspirants a futures contractacions de professorat substitut mitjançant la borsa de professorat substitut del Departament d'Economia

Data de publicació: 04-12-2023 09:29:17

Convocatòries de places > Places de PAS

Contractació d'un tècnic o tècnica auxiliar a temps parcial de suport a un projecte, grup III. Centre Internacional.

Data de publicació: 04-12-2023 12:47:34

Convocatòries de places > Places de PAS

Contractació d'un tècnic o tècnica auxiliar de suport a un projecte de recerca, grup III. Departament de Pedagogia.

Data de publicació: 04-12-2023 12:01:22

Convocatòries de places > Places de PAS

Contractació d'un tècnic o tècnica superior de suport al laboratori de docència, grup III. Departament de Psicologia.

Data de publicació: 04-12-2023 11:13:34


Informació

  • Associació Catalana d'Universitats Públiques.
  • Generalitat de Catalunya. Departament d'Innovació, Universitats i Empresa.
  • Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya.
  • Gobierno de España. Ministerio de Educación y Ciencia.
  • Xarxa Vives d'Universitats.
  • Universia.

© 2008 Universitat Rovira i Virgili