Universitat Rovira i Virgili. La universitat pública de TarragonaPortada > Full Oficial de la URV

Full Oficial de la URV

Núm. 727 7 de gener de 2019


Convocatòries públiques

Convocatòries de places > Places de PDI

Convocatòria per la contractació d'un investigador ordinari o investigadora ordinària, Departament d'Enginyeria Informàtica i Matemàtiques

Data de publicació: 07-01-2019 14:19:38

Convocatòries de places > Places de PDI

Convocatòria per la contractació d'un investigador ordinari o investigadora ordinària, Departament d'Enginyeria Informàtica i Matemàtiques

Data de publicació: 07-01-2019 13:37:34

Convocatòries de places > Places de PAS

Contractació d'un tècnic o tècnica superior de suport a un projecte de recerca a temps parcial, grup I. Departament de Gestió d'Empreses.

Data de publicació: 07-01-2019 13:34:19

Convocatòries de places > Places de PAS

Contractació d'un tècnic o tècnica superior de suport a un projecte de recerca a temps parcial, grup I. Departament de Pedagogia.

Data de publicació: 07-01-2019 13:12:00

Convocatòries de places > Places de PAS

Contractació d'un tècnic mitjà o tècnica mitjana del grup II. Servei d'Atenció a la Comunitat Universitària - URV Solidària.

Data de publicació: 07-01-2019 12:46:20

Concursos i anuncis

Subministrament d’un espectrómetre de masses Q/HRMS acoblat a un cromatògraf de líquids, d’un espectrómetre de masses QQQ acoblat a un cromatògraf de líquids i d’un espectròmetre de masses acoblat a un cromatògraf de gasos, EXP: CPM 04/18

Data de publicació: 07-01-2019 13:46:09


Informació

  • Associació Catalana d'Universitats Públiques.
  • Generalitat de Catalunya. Departament d'Innovació, Universitats i Empresa.
  • Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya.
  • Gobierno de España. Ministerio de Educación y Ciencia.
  • Xarxa Vives d'Universitats.
  • Universia.

© 2008 Universitat Rovira i Virgili