Universitat Rovira i Virgili. La universitat pública de TarragonaPortada > Full Oficial de la URV

Full Oficial de la URV

Núm. 902 7 d'agost de 2020


Disposicions generals i acords

Consell de Govern > Recerca, transferència i innovació

El Ple del Consell Social, reunit el dia 29 de juliol de 2020, va aprovar, a proposta del Consell de Govern del 2 de juliol de 2020, la participació de la URV en la European Network of Innovation for Inclusion.

Data d'aprovació 29-07-2020

Data de publicació: 07-08-2020 00:00:00

Consell de Govern > Comunitat universitària

Acord CG/2020/5/8, de 2 de juliol, del Consell de Govern, pel qual s’aprova la transformació de dues places de professorat col·laborador permanent a agregat del Departament de Dret Privat, Processal i Financer (núm. de la plaça DL000625) i de l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura (núm. de la plaça DL000610)

Data d'aprovació 02-07-2020

Data de publicació: 07-08-2020 00:00:00

Consell de Govern > Comunitat universitària

Acord CG/2020/5/7, de 2 de juliol, del Consell de Govern, pel qual s’aprova la convocatòria i la composició dels tribunals de places de titular d’universitat vinculades a institucions sanitàries

Data d'aprovació 02-07-2020

Data de publicació: 07-08-2020 00:00:00

Descarregar document (Publicació: 07-08-2020 00:00:00)

Consell de Govern > Comunitat universitària

Acord CG/2020/5/6, de 2 de juliol, del Consell de Govern, pel qual s’aprova la convocatòria i la composició dels tribunals de places de professorat agregat

Data d'aprovació 02-07-2020

Data de publicació: 07-08-2020 00:00:00

Descarregar document (Publicació: 07-08-2020 00:00:00)

Consell de Govern > Comunitat universitària

Acord CG/2020/5/5, de 2 de juliol, del Consell de Govern, pel qual s’aprova la convocatòria i la composició dels tribunals de places de promoció a catedràtic contractat

Data d'aprovació 02-07-2020

Data de publicació: 07-08-2020 00:00:00

Descarregar document (Publicació: 07-08-2020 00:00:00)

Consell de Govern > Comunitat universitària

Acord CG/2020/5/4, de 2 de juliol, del Consell de Govern, pel qual s’aprova la convocatòria de places de promoció a catedràtic d'universitat

Data d'aprovació 02-07-2020

Data de publicació: 07-08-2020 00:00:00

Descarregar document (Publicació: 07-08-2020 00:00:00)

Consell de Govern > Comunitat universitària

Acord CG/2020/5/2, de 2 de juliol, del Consell de Govern, pel qual s’aprova la modificació de l’acord del Consell de Govern del dia 27 de febrer de 2020 sobre l’oferta pública del PDI després de l’acord de la Junta del Consell Interuniversitari de Catalunya de 30 d’abril de 2020

Data d'aprovació 02-07-2020

Data de publicació: 07-08-2020 00:00:00

Descarregar document (Publicació: 07-08-2020 00:00:00)

Consell de Govern > Formació

Acord CG/2020/5/12, de 2 de juliol, del Consell de Govern, pel qual s’aprova la reedició del Màster en gestió i dret local i es proposa al Consell Social l’aprovació del preu del curs

Data d'aprovació 02-07-2020

Data de publicació: 07-08-2020 00:00:00

Consell de Govern > Formació

Acord CG/2020/5/11, de 2 de juliol, del Consell de Govern, pel qual s’aprova la modificació de la modalitat del curs de postgrau de la FURV del Diploma de Postgrau en Revenue Management en virtual i es proposa al Consell Social el preu de la matrícula

Data d'aprovació 02-07-2020

Data de publicació: 07-08-2020 00:00:00

Consell Social > Comunitat universitària

La Comissió Econòmica del Consell Social, reunida el 29 de juliol de 2020, va autoritzar, d’acord amb les propostes presentades pel Consell de Govern del 2 de juliol de 2020 i del 27 de juliol de 2020, la modificació de places de personal docent i investigador, sempre que no comportin un increment global de la despesa.

Data d'aprovació 29-07-2020

Data de publicació: 07-08-2020 00:00:00

Càrrecs i personal

Resolució de la rectora de la Universitat Rovira i Virgili, de data 1 de juny de 2020, per la qual es nomena, a proposta de la directora de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Química, el Dr. Daniel Montané Calaf, responsable d’ensenyament del grau d’Enginyeria Química de la Universitat Rovira i Virgili

Data d'aprovació 01-06-2020

Data de publicació: 07-08-2020 00:00:00

Descarregar document (Publicació: 07-08-2020 00:00:00)

Resolució de la rectora de la Universitat Rovira i Virgili, de data 31 de maig de 2020, per la qual es disposa deixar sense efecte el nomenament del Dr. Xavier Farriol Roiges com a responsable d’ensenyament del grau d’Enginyeria Química de la Universitat Rovira i Virgili

Data d'aprovació 31-05-2020

Data de publicació: 07-08-2020 00:00:00

Descarregar document (Publicació: 07-08-2020 00:00:00)

Resolució de la rectora de la Universitat Rovira i Virgili, de data 22 de maig de 2020, per la qual es nomena, a proposta del director de l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura, el Dr. Josep Maria Toldrà Domingo, responsable de personal de l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura

Data d'aprovació 22-05-2020

Data de publicació: 07-08-2020 00:00:00

Descarregar document (Publicació: 07-08-2020 00:00:00)

Resolució de la rectora de la Universitat Rovira i Virgili, de data 21 de maig de 2020, per la qual es disposa deixar sense efecte el nomenament del Dr. Jordi Sardà Ferran com a responsable de professorat de l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de la Universitat Rovira i Virgili

Data d'aprovació 21-05-2020

Data de publicació: 07-08-2020 00:00:00

Descarregar document (Publicació: 07-08-2020 00:00:00)

Resolució de la rectora de la Universitat Rovira i Virgili, de data 19 de maig de 2020, per la qual es nomena, a proposta del director de l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura, el Dr. Blas Herrera Gómez com a secretari de l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de la Universitat Rovira i Virgili

Data d'aprovació 19-05-2020

Data de publicació: 07-08-2020 00:00:00

Descarregar document (Publicació: 07-08-2020 00:00:00)

Resolució de la rectora de la Universitat Rovira i Virgili, de data 7 de maig de 2020, per la qual es nomena, a proposta de la degana de la Facultat de Lletres, el Dr. Jaume Vallverdú Vallverdú secretari de la Facultat de Lletres amb funcions també de responsable de l'ensenyament d'Antropologia i Evolució Humana de la Universitat Rovira i Virgili

Data d'aprovació 07-05-2020

Data de publicació: 07-08-2020 00:00:00

Descarregar document (Publicació: 07-08-2020 00:00:00)

Resolució de la rectora de la Universitat Rovira i Virgili, de data 7 de maig de 2020, per la qual es nomena, a proposta de la degana de la Facultat de Lletres, la Dra. Cilia Willem, responsable d’ensenyament dels graus de Comunicació Audiovisual, de Publicitat i Relacions Públiques i de Periodisme de la Universitat Rovira i Virgili

Data d'aprovació 07-05-2020

Data de publicació: 07-08-2020 00:00:00

Descarregar document (Publicació: 07-08-2020 00:00:00)

Resolució de la rectora de la Universitat Rovira i Virgili, de data 7 de maig de 2020, per la qual es nomena, a proposta de la degana de la Facultat de Lletres, el Dr. Jordi Ginebra Serrabou, responsable d’ensenyament del grau de Llengua i Literatura Catalanes de la Universitat Rovira i Virgili

Data d'aprovació 07-05-2020

Data de publicació: 07-08-2020 00:00:00

Descarregar document (Publicació: 07-08-2020 00:00:00)

Resolució de la rectora de la Universitat Rovira i Virgili, de data 7 de maig de 2020, per la qual es nomena, a proposta de la degana de la Facultat de Lletres, el Dr. Jordi Diloli Fons, responsable d’ensenyament del grau d’Història de la Universitat Rovira i Virgili

Data d'aprovació 07-05-2020

Data de publicació: 07-08-2020 00:00:00

Descarregar document (Publicació: 07-08-2020 00:00:00)

Resolució de la rectora de la Universitat Rovira i Virgili, de data 7 de maig de 2020, per la qual es nomena, a proposta de la degana de la Facultat de Lletres, la Dra. Licia Buttà, responsable d’ensenyament del grau d’Història de l’Art i Arqueologia de la Universitat Rovira i Virgili

Data d'aprovació 07-05-2020

Data de publicació: 07-08-2020 00:00:00

Descarregar document (Publicació: 07-08-2020 00:00:00)

Resolució de la rectora de la Universitat Rovira i Virgili, de data 7 de maig de 2020, per la qual es nomena, a proposta de la degana de la Facultat de Lletres, el Dr. Jordi Lamarca Margalef, responsable d’ensenyament del grau d’Anglès de la Universitat Rovira i Virgili

Data d'aprovació 07-05-2020

Data de publicació: 07-08-2020 00:00:00

Descarregar document (Publicació: 07-08-2020 00:00:00)

Resolució de la rectora de la Universitat Rovira i Virgili, de data 7 de maig de 2020, per la qual es nomena, a proposta de la degana de la Facultat de Lletres, el Dr. Antoni Nomdedeu Rull vicedegà de la Facultat de Lletres amb funcions també de responsable d’ensenyament del grau de Llengua i Literatura Hispàniques de la Universitat Rovira i Virgili

Data d'aprovació 07-05-2020

Data de publicació: 07-08-2020 00:00:00

Descarregar document (Publicació: 07-08-2020 00:00:00)


Informació

  • Associació Catalana d'Universitats Públiques.
  • Generalitat de Catalunya. Departament d'Innovació, Universitats i Empresa.
  • Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya.
  • Gobierno de España. Ministerio de Educación y Ciencia.
  • Xarxa Vives d'Universitats.
  • Universia.

© 2008 Universitat Rovira i Virgili