Universitat Rovira i Virgili. La universitat pública de TarragonaPortada > Full Oficial de la URV

Full Oficial de la URV

Núm. 127213 de novembre de 2023


Convocatòries públiques

Convocatòries de places > Places de PDI

Concurs d’accés a places dels Cossos Docents Universitaris pel sistema de promoció interna (Catedràtics i Catedràtiques d’Universitat)

Data de publicació: 13-11-2023 09:32:11

Convocatòries de places > Places de PDI

Concurs d’accés a places de Personal Docent i Investigador temporal (Professorat Lector)

Data de publicació: 13-11-2023 09:03:36

Convocatòries de places > Places de PDI

Concurs d’accés a places de professorat catedràtic en règim de contracte laboral permanent (promoció interna)

Data de publicació: 13-11-2023 08:30:32


Informació

  • Associació Catalana d'Universitats Públiques.
  • Generalitat de Catalunya. Departament d'Innovació, Universitats i Empresa.
  • Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya.
  • Gobierno de España. Ministerio de Educación y Ciencia.
  • Xarxa Vives d'Universitats.
  • Universia.

© 2008 Universitat Rovira i Virgili