Universitat Rovira i Virgili. La universitat pública de TarragonaPortada > Full Oficial de la URV

Full Oficial de la URV

Núm. 88617 de juny de 2020


Disposicions generals i acords

Consell de Govern > Organització i recursos

Acord CG/2020/3/15, de 7 de maig, del Consell de Govern, pel qual s’aprova la pròrroga dels contractes de personal investigador del PIPF.

Data d'aprovació 07-05-2020

Data de publicació: 17-06-2020 00:00:00

Consell de Govern > Organització i recursos

Acord CG/2020/3/11, de 7 de maig, del Consell de Govern, pel qual s’aprova la transformació de la plaça de professorat col·laborador permanent en plaça de professorat agregat següent: plaça DL001145, del Departament de Dret Públic.

Data d'aprovació 07-05-2020

Data de publicació: 17-06-2020 00:00:00

Consell de Govern > Organització i recursos

Acord CG/2020/3/10, de 7 de maig, del Consell de Govern, pel qual s’aprova la renovació de professorat emèrit següent: Francesc Xavier Rius Ferrús (Departament de Química Analítica i Química Orgànica) i Joan Prat Caròs (Departament d’Antropologia, Filosofia i Treball Social).

Data d'aprovació 07-05-2020

Data de publicació: 17-06-2020 00:00:00

Consell de Govern > Recerca, transferència i innovació

Acord CG/2020/3/14, de 7 de maig, del Consell de Govern, pel qual s’aprova modificar el Programa d'incorporació o estabilització de personal investigador del programa Beatriz Galindo, de manera que allà on diu “Beatriz Galindo” hi ha de dir “Beatriz Galindo modalitat sènior”, sens perjudici d’aquelles persones que ja es beneficien d’aquest programa.

Data d'aprovació 07-05-0000

Data de publicació: 17-06-2020 00:00:00

Consell de Govern > Recerca, transferència i innovació

Acord CG/2020/3/13, de 7 de maig, del Consell de Govern, pel qual s’aprova crear el comitè de seguiment del programa (Sterring Committee) amb la composició següent: - Copresidents: Dr. Francesc Díaz i Dr. Domènec Puig - Carme Oriol - Jordi Salas - Agustí Solanas - Mercedes Teruel - Elena T. Castarlenas - Matías Carlos Ginieis - Marina Colom - Carlos Moruno

Data d'aprovació 07-05-2020

Data de publicació: 17-06-2020 00:00:00

Consell de Govern > Dimensió social i territorial

Acord CG/2020/3/17, de 7 de maig, del Consell de Govern, pel qual s’aprova la creació de la Càtedra Uriach de Nutricèutics (URV-Fundació Uriach).

Data d'aprovació 07-05-2020

Data de publicació: 17-06-2020 00:00:00

Consell de Govern > Formació

Acord CG/2020/3/5, de 7 de maig, del Consell de Govern, pel qual s’aprova la desprogramació de les titulacions oficials per al curs acadèmic 2020-21 següents: - Màster en Seguretat de les Tecnologies de la Informació i de les Comunicacions (2011) de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria. - Màster en Comunicació Estratègica en la Societat del Risc (2012), de la Facultat de Lletres

Data d'aprovació 07-05-2020

Data de publicació: 17-06-2020 00:00:00

Consell de Govern > Formació

Acord CG/2020/3/4, de 7 de maig, del Consell de Govern, pel qual s’aprova la programació de la titulació oficial per al curs 2020-21 següent: Educació Infantil i Educació Primària CTE (2020), doble grau, de la Facultat de Ciències de l’Educació i Psicologia.

Data d'aprovació 07-05-0202

Data de publicació: 17-06-2020 00:00:00

Consell Social > Organització i recursos

El Ple del Consell Social, reunit el dia 19 de maig de 2020, va aprovar la proposta de convocatòria 2020 de places del Programa Martí Franquès presentada pel Consell de Govern del 7 de maig de 2020, condicionada a: - Que la liquidació del pressupost 2019 evidenciï l'existència dels recursos disponibles necessaris procedents de romanents previstos per cobrir la totalitat de la convocatòria, i - Que el Ple del Consell Social aprovi la liquidació auditada del pressupost 2019 i la distribució del romanent genèric generat un cop liquidat l'exercici 2019, en la qual figuri la quantitat de romanents destinats a aquesta convocatòria.

Data d'aprovació 19-05-2020

Data de publicació: 17-06-2020 00:00:00


Informació

  • Associació Catalana d'Universitats Públiques.
  • Generalitat de Catalunya. Departament d'Innovació, Universitats i Empresa.
  • Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya.
  • Gobierno de España. Ministerio de Educación y Ciencia.
  • Xarxa Vives d'Universitats.
  • Universia.

© 2008 Universitat Rovira i Virgili